V úterý 31. 10. proběhl ve třetí třídě projektový den zaměřený na svátek Halloween. Všechny děti přišly v krásných strašidelných kostýmech a během vyučování plnily různé úkoly zaměřené na Halloween.  

   V hodině českého jazyka se nejprve dozvěděly informace o tomto svátku. Pak využily své znalosti z českého jazyka a odpovídaly na otázky, luštily, vymýšlely slova a věty, které se týkaly Halloweenu. Matematiku zahájily duchařským bingem a počítaly, kolik žije duchů na tajemném hradě. V hodině anglického jazyka děti poznávaly zvyky, které se dodržují na Halloween ve Velké Británii. Osvojily si několik nových slovíček, se kterými potom pracovaly. Naučily se koledu Trick or treat, kterou pak ve skupinkách předvedly a dostaly za ni malou odměnu. V tělocviku protáhly svá těla na kruzích a v závěru dopoledne doplnily energii kouzelným lektvarem. Celý den pak ohodnotily kolíčkem, který připevnily na kouzelné dýně. V pátek si žáci v pracovních činnostech vyrobili halloweenský svícen.

V průběhu týdne jsme si také v hodině slohu připomněli svátek, který udržujeme u nás, a sice Památku zesnulých, tzv. Dušičky. Děti vyhledaly, kdy tento svátek najdeme v kalendáři a diskutovali jsme, co lidé v tento den dělají a jaké tradice se k tomuto svátku pojí. Žáci tak mohli porovnat tyto svátky v různých kulturách.

                                                                                 Tř. uč. P. Němcová, p. uč. M. Aubusová