Zasedání školské rady dne 23.11.2017

 

Přítomni: Jana Benešová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni: Věra Musilová, Vladimír Homola 

Program:

  1. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018
  2. Projednání návrhu střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na rok 2018-2021

 

 

Závěry:

  1. Projednali jsme návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018
  2. Projednali jsme střednědobý výhled ZŠ a MŠ na rok 2018-2021

 

 

 

 

V Borech dne 23.11.2017

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš