Úvodní zasedání školské rady dne 13.3.2018

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Jana Kujalová, Pavel Vávra, František Eliáš

Program:

 1. Úvod, představení členů, program jednání
 1. představení členů
 2. program jednání
 3. předání zápisu o volbě do školské rady
 1. Zákonné normy školské rady – Školský zákon
 1. výpis ustanovení týkající se ŠR byl předán členům
 1. Jednací řád školské rady
 1. seznámení s předchozím, návrhy, změny
 1. Volba předsedy
 1. svolává zasedání školské rady, připravuje program
 1. Další funkce
 1. zapisovatel – písemné záznamy z jednání, usnesení
 1. Různé – informace o značce „Rodiče vítáni“
 2. Kontaktní adresy, telefony, e-maily
 3. Stanovení termínu příštího zasedání

 

 

Závěry:

 1. Byla podána informace o zákonných normách školské rady.      
 2. Jako předseda byla jednohlasně zvolena Jana Benešová.
 3. Zapisovatelem byla zvolena Věra Musilová.
 4. Byl schválen jednací řád školské rady.
 5. Byly podány informace o kritériích získání značky „Rodiče vítáni“.
 6. Schůzky budou svolávány dle aktuální potřeby.

 

 

V Borech dne 13.3.2018

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš