V pátek 6. 4. k nám zavítala paní lektorka ze Státního zdravotního ústavu. Pro děti měla připravené tři bloky zaměřené na prevenci úrazů.  Žáci si během skupinové práce připomněli, jaká nebezpečí na ně mohou číhat doma, ve škole, při sportu a jak jim lze předcházet. Své znalosti si mohli ověřit v soutěži „Riskuj bezpečně“.  Během zajímavého povídání a plnění úkolů si také vyzkoušeli své dovednosti a znalosti v situaci, ve které museli zavolat pomoc člověku, který nedýchá, a sami se museli ujmout role zachránce, který provádí resuscitaci. Děti se do všech aktivit zapojily s plným nasazením. Věřím, že se budou snažit úrazům předcházet, a pokud se dostanou do situace, při které je třeba pomoci, nebudou váhat ani minutu.                                   Tř. uč. P. Němcová

3.třída- první pomoc
3.třída- první pomoc
3.třída- první pomoc