Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhlo v 5. – 9. třídě místní kolo Zlatého listu. Bylo krásné počasí, a tak se celá soutěžní stezka uskutečnila v přírodě. Trasa vedla od čistírny odpadních vod kolem kompostárny, rybníků a slunečních hodin. Na jednotlivých stanovištích odpovídaly děti na všetečné otázky rozhodčích – našich učitelů, předsedy ČSOP BORY pana Kříže a bývalého žáka Radima Charváta. Poznávaly minerály a horniny Vysočiny, obojživelníky a další vodní živočichy, ptáky, keře, stromy a rostliny. Nechyběly ani otázky z ochrany životního prostředí a z myslivosti.

Program byl doplněn také opékáním špekáčků a tvořením. Z použitých plechovek vyráběli žáci důmyslné květináčky, do kterých sázeli bylinky jako rýmovník, rozmarýn nebo pokojové rostliny, např. fialky, zelenec apod.

Fotogalerie ze Zlatého listu

 Další fotografie zde

V mladší kategorii vyhrálo družstvo našich šesťáků Maťovi kluci ( Matyáš Požár, David Hammer, Ondřej Klimeš, Ondřej Zezula, Vojta Mahel a Saša Nedoma).

  1. místo získalo družstvo ze ZŠ Lhotky Orlové ( Klára Pospíšilová, Galina Audy, Kateřina Mikišková, Agáta Trojanová, Julie Procházková a Tereza Řiháková)
  2. místo - Naše družstvo Rychlé šípy ( Zdislava Ambrožová, Andrea Jakubcová, Martin Homola a Ladislav Hedbávný)

Ve starší kategorii zvítězilo družstvo Zelená jablíčka ( Jana Bajerová, Gabriela Homolová, Markéta Jašková, Tereza Březková, Eliška Křížová a Tereza Požárová )

  1. místo získalo družstvo děvčat ze sedmé třídy AZAZAA ( Aneta Králová, Alena Smejkalová, Aneta Sedláková, Zuzana Ambrožová, Zuzana Hažmuková a Aneta Vaňková )
  2. místo vybojovalo družstvo deváťáků Pionýři ( Tibor Hezina, Daniel Nedoma, Jakub Dostál, Ondřej Hlaváč a Jan Karásek )

První dvě družstva z mladší kategorie a první družstvo ze starší kategorie postupují do krajského kola, které proběhne 17. a 18. 5. 2018 v RS Draka v Křižanově. (Tentokrát to nebudeme mít daleko a už se také pilně připravujeme.) Mgr. Zuzana Jurková