Malým ohlédnutím do zimního období jsou fotografie z letošního karnevalu u Včeliček