Aby si sportování na hřišti užily i menší děti, pořádají pro ně žáci 9. ročníku Olympiádu MŠ a 1. třídy ZŠ.  A takto o ní napsala jedna z organizátorek, žákyně Jana Bajerová:

„Dne 12.6.2018 se u nás na Základní škole Hany Benešové v Borech konala Olympiáda MŠ a 1. třídy ZŠ. Celou tuto soutěž si s pomocí paní učitelky Jurkové připravili žáci 9. třídy a stali se pro tento den pomocníky, rozhodčími i asistenty, převádějícími jednotlivé skupiny. Děti z mateřské školy závodily ve třech disciplínách: běhu na 40 m, skoku z místa a hodu tenisovým míčkem. To naši prvňáčci to už měli těžší, protože soutěžili ve čtyřech disciplínách: běhu na 50 m, skoku dalekém, hodu tenisovým míčkem a šplhu.

Počasí nás ten den trochu potrápilo a my jsme nevěděli, jestli bude lepší soutěžit venku nebo v tělocvičně. Vypadalo to na déšť, ale ten asi zahnala dobrá nálada a radost ze sportování, tak jsme soutěžili na hřišti za školou.

Na začátku nás všechny přivítala p. uč. Jurková, rozdělila děti i nás pomocníky do skupin a olympiáda mohla začít. Děti sportovaly, smály se a hlavně se snažily uběhnout, skočit nebo hodit co nejvíc. Poté, co splnily všechny disciplíny, sečetla parta šikovných studentů body. Děti ale nezahálely, sportovaly dál. Házely si s míčem a děvčata z 9. třídy pro ně mezitím nachystala diplomy, které předepsala slečna asistentka Kristýna Havelková.

Potom jsme se všichni sešli v altánu a předávali jsme medaile, diplomy a ceny vítězným družstvům. Ten den ale nemusel být nikdo smutný, protože ceny dostaly všechny šikovné děti. Děkujeme  sponzorům: ČOV (Český olympijský výbor), Mateřská škola Bory, POEX Velké Meziříčí, a.s. a VEZEKO, s. r. o., Velké Meziříčí.

Celá akce se i přes menší počáteční komplikace vydařila a doufáme, že bude pokračovat i v příštích letech.

 

Autorka: Jana Bajerová, lehce upravila p. uč. Zuzana Jurková