Letos jsme asi po 25 letech udělali změnu. Místo hlavního města Wien jsme se rozhodli pro studijní poznávací zájezd do 4. největšího města Rakouska Salzburgu.

     V Salzburgu jsme si prohlédli historické jádro města, zastavili se u rodného domu W. A. Mozarta. Zhlédli jsme známou zámeckou zahradu Mirabell, která byla ještě nádherně osázená. Pak nás čekala návštěva Domu přírody (Haus der Natur), kde jsme strávili 2 hodiny a ještě se nám to zdálo málo. Pak už jsme se rozloučili s městem a jeli se ubytovat.

     Po cestě jsme se ještě zastavili u jezera Wolfgangsee. Bydleli jsme v lázeňském městečku Bad Ischl, které proslavil císař František Josef I. se svou ženou "Sissi".  Z hostelu jsme viděli přímo na císařskou vilu (Keiservilla).

     Druhý den po snídani jsme si prohlédli městečko a už  nám zbývala poslední destinace Hallstatt, kam jsme poté zamířili. Po vystoupení z autobusu se nám naskytla nádherná podívaná na městečko,  jezero a hory. Následovala prohlídka Hallstattu a rozchod na nakoupení suvenýrů a drobností. Pak už jsme vyjeli lanovkou do výšky 805m, kde nikdo nevynechal vyhlídku tyčící se nad jezerem. Až jsme se do sytosti pokochali nádherným výhledem na krajinu, odebrali jsme se do solného dolu. Zde jsme se museli rozdělit do dvou skupin a převléci se do pracovních obleků. Pak jsme se vydali do nitra hory a po nejdelší skluzavce v podzemí v Evropě (65m) jsme sjeli až do solného dolu. Po hodinové prohlídce jsme se vrátili opět lanovkou dolů, kde na nás čekal autobus, aby nás unavené, ale nabité krásnými zážitky, odvezl domů.

     Za dva dny jsme stihli navštívit 2 města zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Také jsme trochu stačili poznat mentalitu tamních obyvatel, kteří k nám byli milí. V neposlední řadě si všichni žáci vyzkoušeli němčinu i angličtinu v praxi, za což jim patří velká pochvala. 

M. Aubusová, V. Musilová