Zasedání školské rady dne 8.10.2018

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory za škol. rok 2017-2018


 

Závěry:

  1. Schválili jsme výroční zprávu o činnosti školy a seznámili se s přílohami výroční zprávy.
  2. Dohodli jsme se o zaslání návrhu rozpočtu, doplnění, připomínkováni.

 

 

V Borech dne 8.10.2018

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš