V prvním týdnu měsíce října zamířily kroky dětí z prvního stupně do místní knihovny. Zde nám paní knihovnice připravila programy podle věku dětí. Děkujeme za příjemné chvilky s knihami.

1.třída

V úterý 2.října se naši prvňáčci poprvé vydali do místní knihovny. Zde jim paní knihovnice ukázala celou knihovnu, vysvětlila, kde najdou časopisy a knihy pro děti. Na závěr si mohly děti chvilku pohrát, nebo si prohlédnout spoustu krásných dětských knih.       Tř.p.uč. J. Benešová

knihovna1
knihovna1
knihovna1

2.třída

Stejně jako minulý rok jsme i v tomto školním roce navštívili místní knihovnu. Paní Křížová dětem představila několik nejnovějších knih a ochotně s dětmi diskutovala. Děti měly možnost si prohlédnout a pročítat knihy, které je zaujaly. Těšíme se na další návštěvu.

p. uč. Weinhöferová

3.třída

V pátek 5. 10. se žáci 3. třídy vydali v hodině českého jazyka do místní knihovny. Čekala na ně paní knihovnice, aby jim představila novou interaktivní knihu s názvem Tajemství jedné knihovny aneb Ze života knižních skřítků od autorek Evy Dolejšové a Moniky Davidové. Děti si mohly po společném seznámení s knihou nakreslit svého vlastního skřítka. Dále žáci byli informováni o literární soutěži pro dětské čtenáře Obecní knihovny Bory s názvem Moje kniha 2018. Kniha i doprovodný program se dětem moc líbil a věřím, že se někteří do chystané soutěže s nadšením zapojí.        Pavel Zikmund

knihovna 3
knihovna 3
knihovna 3

4.třída

Komiks – tak znělo téma další knihovnické lekce, kterou absolvovali žáci 4. třídy v pondělí 1. 10. v rámci Týdne knihoven. Paní Křížová dětem vysvětlila, co je to komiks a ukázala jim různé komiksové knihy. Pak si také všichni vyzkoušeli úkoly zaměřené na tvorbu komiksu. Jako vždy bylo v knihovně příjemně, žáci měli možnost prohlédnout si nové knihy a využít stolní hry, které knihovna nabízí.                                                   Tř. uč. p. Němcová

5.třída

Paní knihovnice nás v průběhu svého vyprávění seznámila s delší čas fungujícím projektem Čtení pomáhá a s nově zahájeným projektem Skautská pošta. Následovně si páťáci vybrali libovolnou knihu, se kterou pracovali při hraní společenské hry. V závěru se děti zabavily hraním her a mohly si vypůjčit vybrané knihy.        Tř.p.uč. D.Křížová