Slavnostní výsadba Lípy svobody v obci Bory proběhla ve spolupráci obce a základní školy. Uskutečnila se i přes nepřízeň počasí ve středu 24. 10. 2018. Doprovodný program zahájil ředitel školy Mgr. František Eliáš, následoval projev starosty obce Josefa Březky a místostarostky Blanky Křížové. Program pokračoval kulturním vystoupením žáků školy. Druháci zazpívali oblíbenou píseň T.G.Masaryka Ach synku, synku; žákyně 8. ročníku Kateřina Němcová přednesla báseň „Píseň o rodné zemi“ od Jaroslava Seiferta. Kronikář obce Pavel Kříž seznámil přítomné s historií památných stromů v obci. Po společně zazpívané hymně proběhla samotná výsadba lípy. Slavnostní atmosféru umocnila přítomnost zástupce Římskokatolické farnosti pana kaplana Karla Adamce, který na závěr lípu požehnal.

Mgr. František Eliáš

 

   
   

Kalendář akcí  

Volný den
pondělí 25.03.2019
07:00
- hod.
2. miniškolička
úterý 26.03.2019
15:30
- hod.
Zápis do první třídy
pátek 12.04.2019
13:00
- 17:00 hod.
Zlatý list - místní kolo
úterý 16.04.2019
07:40
- hod.
Zlatý list pro mladší
pátek 26.04.2019
07:40
- hod.
Beseda s policií - II. stupeň
úterý 30.04.2019
00:00
- 00:00 hod.