Slavnostní výsadba Lípy svobody v obci Bory proběhla ve spolupráci obce a základní školy. Uskutečnila se i přes nepřízeň počasí ve středu 24. 10. 2018. Doprovodný program zahájil ředitel školy Mgr. František Eliáš, následoval projev starosty obce Josefa Březky a místostarostky Blanky Křížové. Program pokračoval kulturním vystoupením žáků školy. Druháci zazpívali oblíbenou píseň T.G.Masaryka Ach synku, synku; žákyně 8. ročníku Kateřina Němcová přednesla báseň „Píseň o rodné zemi“ od Jaroslava Seiferta. Kronikář obce Pavel Kříž seznámil přítomné s historií památných stromů v obci. Po společně zazpívané hymně proběhla samotná výsadba lípy. Slavnostní atmosféru umocnila přítomnost zástupce Římskokatolické farnosti pana kaplana Karla Adamce, který na závěr lípu požehnal.

Mgr. František Eliáš