Naše škola se zapojila do oslav spojených se 100. výročím republiky. V rámci projektu ,,100 let republiky“ si žáci 4. až 9. třídy mohli vybrat jedno z devíti nabízených témat souvisejících s naší vlastí. Každý se následně zapsal k tématu, které ho zajímalo. Utvořily se nám tak smíšené skupiny přibližně po jedenácti žácích, každou z nich měl na starost jeden z učitelů. Témata žáci zpracovávali na velké plakáty písemně a výtvarně, důležité však bylo i nacvičení scénky na závěrečné vystoupení.

Jednotlivé skupiny v průběhu čtrnácti dní pilně pracovaly, aby ve čtvrtek 25. října mohly předvést, co vše si přichystaly. Každý se zapojil dle svých možností a dovedností, podstatná byla vzájemná spolupráce. Ve čtvrtek dopoledne proběhla generální zkouška, kdy žáci prezentovali svá témata před ostatními spolužáky. Vše vyvrcholilo odpoledním vystoupením pro rodiče. Celým představením diváky příjemně provedli moderátoři Veronika Studená a Šimon Haller, žáci 9. ročníku.

Díky rozmanitosti zpracovaných témat si na své přišel opravdu každý. Žáci divákům přiblížili historické okolnosti spjaté s osudovými osmičkami, připomněli jim významné ženy a slavné vědce naší vlasti, seznámili je s životem a rodinou T. G. Masaryka a popsali jim státní symboly České republiky. Zajímavosti o naší zemi žáci zpracovali v rámci tématu Co jste možná nevěděli o naší zemi. Tato skupina humornou scénkou z divadelní hry Dobytí severního pólu neopomněla připomenout ani legendárního Járu Cimrmana. Vývoj módy žáci prezentovali módní přehlídkou, na základě které se diváci dozvěděli, jak se u nás v průběhu 20. století změnily módní trendy. Naše sportovce, kteří se zapsali do dějin sportu 20. století, připomněli žáci i za pomoci ukázky sestavy gymnastických cviků. Milovníci kultury si na závěr celého vystoupení mohli vychutnat Českou besedu - národní tanec v krojích. Nezaháleli ani žáci 1. až 3. třídy. První třída zatančila na písničku Marjánko, Marjánko, druhá třída zazpívala českou lidovou píseň Ach synku, synku a díky žákům třetí třídy jsme mohli zavzpomínat na cvičení spartakiády.

                Zaslouženou odměnou byl pro žáky velký potlesk a uznání jak ze strany rodičů, tak ze strany učitelů. Vzhledem k tomu, že se do příprav zapojily opravdu všechny děti z naší školy, patří každému z nich velké poděkování.

Fotografie z přípravné fáze projektu

Fotografie ze závěrečného vystoupení (na třech stránkách)

Fotografie ze zákulisí projektu

 Koordinátorkami projektu byly p.uč. Musilová a Aubusová, autorkou článku p.uč. Malášková a realizátory všichni učitelé ZŠ Bory.