Veřejná generálka se uskuteční v kostele v Dolních Borech v neděli 2. prosince ve 14.00 hod.