V rámci 10. ročníku celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti je měsíc březen vyhlášen jako měsíc čtenářů. Podpořit tuto akci se rozhodla i naše třída, a to formou projektového dne, zaměřeného na poznávání autorů a ilustrátorů českých pohádkových knih pro děti. Cílem bylo také posílit kladný vztah ke knihám a čtení.

Tento den přišly děti i paní učitelky oblečené v kostýmech pohádkových postav.  Mezi činnostmi, které nás tento netradiční den provázely, nechybělo zpívání, malované počítání s tajenkou, brainstorming, čtení s porozuměním, desková matematická hra „Z pohádky do pohádky“, vytvořená přímo pro tento den a nechyběla samozřejmě manipulativní práce s knihami nejznámější autorů a jejich ilustrátorů. Z některých knih nám v závěru dne přišli předčítat šikovní žáci ze 4. třídy.

Závěr dětí na projektový den? Dnes těch pět hodin opravdu uteklo.

 tř. uč. M. Weinhöferová

Pohádkami křížem krážem- 2.tří...
Pohádkami křížem krážem- 2.tří...
Pohádkami křížem krážem- 2.tří...

ostatní foto zde