Ve čtvrtek 21. března 2019 se Jakub Homola z IX. třídy zúčastnil krajského kola dějepisné olympiády, které se konalo v Pelhřimově. Postoupil sem ze 4. místa, které obsadil v okresním kole ve Žďáru nad Sázavou.

Tematické zaměření letošního ročníku je „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace." Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

Jakub se na soutěž pod vedením paní učitelky Olivové pečlivě připravoval a v konkurenci 29 účastníků Kraje Vysočina vybojoval krásné 4. místo. Na zlaté umístění mu chybělo pouhých 6 bodů. O tom, zda Jakub postoupí do ústředního kola, rozhodne porota  po ukončení výsledků všech krajských kol. Do ústředního kola postupuje vítěz každého krajského kola a dále nejlepší řešitelé z celé republiky tak, aby jejich počet nepřesáhl 35 účastníků.

Děkujeme Jakubovi za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu hodně dalších  studijních úspěchů.