1. MINIŠKOLIČKA

12. března navštívili rodiče se svými předškoláčky naši školu. Využili možnosti prohlédnout si první třídu. Děti se společně naučily básničku, nakreslily pěkné obrázky, vyrobily jarní sluníčka a plni dojmů se vypravily domů.                       p. uč. J.Benešová, M. Weinhöferová

2. MINIŠKOLIČKA

V úterý 26.3. 2019 proběhla i druhá miniškolička pro příští prvňáky. Podobně jako loni jsme ji strávili ve sportovním oblečení a v tělocvičně, kde si děti vyzkoušely různé pohybové aktivity. Od společného zahřátí a protažení, přes hry s míčem a padákem až k překážkové dráze a lezecké stěně. Nakonec předškoláky čekala malá odměna a pozvání na zápis, který se bude konat zanedlouho.                                                                               p.uč. M.Chalupa, P. Němcová

Miniškolička 2
Miniškolička 2
Miniškolička 2