Mateřská škola ve školním roce 2014 / 2015

V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu 35 dětí. Na starším oddělení bylo zapsáno 19 dětí s p. uč. Zikmundovou, na mladším odd. se o vzdělávání 16 dětí staraly p. u. Novotná a Plocková. Do školy chodí děti z Borů, Cyrilova, Rousměrova, Skleného nad Oslavou a Radenic. Z Borů se vzdělávalo 21 dětí, z Cyrilova 2 děti, Rousměrov 4 děti, Sklené n.O. 6 dětí, Radenice 2 děti.

 

Děti se v MŠ vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu s názvem Krok za krokem celým rokem. Tento rok jsme se zaměřili na osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a na vytváření prostředí pohody, důvěry, přátelství a pěkných vztahů mezi dětmi navzájem.