V pátek 28.11.2014 jsme se s dětmi a jejich rodiči sešli v ŠD na předvánočním tvoření. Před zahájením této akce jsme s dětmi pro rodiče upekli buchty a nachystali pár jednohubek. Když všichni dorazili, začalo se vyrábět. Tvořili jsme netradiční adventní věnec. Vlastně to ani věnec nebyl, byly to čtyři svíčky na proutkách s ozdobami. Po tvoření si rodiče dali kávu nebo čaj a k tomu malé občerstvení. Jako malý dáreček si ještě mohli „vyžehlit“ obrázek. Dekorace i obrázky se všem moc povedli a doufáme, že se zase brzy setkáme…

 

Hezkého počasí využily děti ze školní družiny a vypravily se na pěší výlet na Svatou horu nedaleko Křižanova.

Poslední týden školního vyučování si děti z družiny (první stupeň) zpestřily sportovním odpolednem. Zahráli jsme si společně bowling. Odpoledne pokračovalo i přes nepřízeň počasí dalším programem. Přesunuli jsme se do budovy školy, zde jsme si udělali dobrou večeři a nakonec jsme tady i přespali.

Další fotografie jsou ve fotogalerii

 Koncem dubna byl čas čarodějnic. V pondělí v rámci ŠD jsme s dětmi vyrazili na školní pozemky, kde už na nás čekala čarodějnice, přichystaná k upálení. Před touto tradicí jsme si ještě trochu zasoutěžili. Děti byly rozděleny do dvojic a odpovídaly na různé otázky. Potom jsme společně čarodějnici zapálili. Až celá shořela, opekli jsme si špekáčky a vyrazili na hřiště….

D.Havelková

V pondělí 17.2. měly děti v ŠD karneval. Všichni i s paní učitelkou se oblékli do karnevalových masek a mohlo se začít.

           Karneval začal průvodem masek. Každá maska dostala oplatek a obrázek na památku. Potom jsme se dali všichni do tance, který jsme prokládali různými soutěžemi. Nakonec jsme si dali výbornou svačinku-párek v rohlíku a čaj.         

          Po skončení se zase všichni převlékli a spokojeně unavení, plní zážitků odcházeli domů! Doufáme, že příští rok se nám tato akce zase tak vydaří!

                                                                               D.Havelková

Ve školní družině děti mají novou zajímavou pomůcku na cvičení, a sice padákový balon. Hned vyzkoušeli, co s ním jde dělat, jak si společně zacvičit a zahrát zajímavé aktivity.