Pro MŠ a cizí strávníky se bude vařit 1. 7.  - 17. 7. 2020.

Prosím strávníky, kteří mají zájem o stravování o prázdninách, aby se nahlásili v kuchyni nebo v kanceláři ŠJ.

 

Placení stravného bude v červenci možné pouze v hotovosti, a to pouze ve dnech 1. - 9. 7. 2020!!!

Na červenec a srpen si prosím zrušte trvalé příkazy placení stravného !!!

Poslední týden v srpnu si můžete přihlašovat stravu pro školní rok 2020/2021.

Budou vám sděleny aktuální platební údaje pro tento rok.

 

 

Stravu na pondělí 29.6. a úterý 30.6. lze odhlásit nejpozději v pátek 26.6. do 7.30 hodin.

Přeplatky stravného placené v hotovosti se budou vracet od čtvrtka 25.6. do úterý 30.6.

Přeplatky z účtů budou vráceny na účty 30.6.

 Žádám rodiče dětí, kteří platí stravné v hotovosti, aby uhradili stravné nejpozději do 24.6.2020!

      

Děkuji.

Olga Padalíková

vedoucí ŠJ

Rodiče žáků a dětí si mohou podle potřeby pozastavit bezhotovostní placení záloh za stravné, a to po dobu uzavření provozu školní jídelny.

Upozornění pro zákonné zástupce dětí a žáků ze dne 26. února 2020

 

Z důvodu rostoucích cen potravin se na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb.,

o školním stravování (přílohy č. 2, ve znění pozdějších předpisů o finančním

limitu na nákup potravin) zvyšuje cena obědů s platností od  1. 3. 2020.

 

Cena stravování od 1. 3. 2020:

1)    děti MŠ do 6 let    přesnídávka    10,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim)                        

                                       oběd                18,- Kč

                                       svačina              7,- Kč

 

 2)    děti MŠ 7-10 let   přesnídávka                   11,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim)

                                       oběd                                21,- Kč

                                       svačina                              7,- Kč          

                                                                                 

     žáci ZŠ 7-10 let       oběd                         21,- Kč     

    

3)    žáci ZŠ 11-14 let   oběd                         23,- Kč

 

4)    žáci 15 a více let    oběd                        26,- Kč

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazeni na dobu školního roku,

ve  kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4 (školní rok = září – srpen).

 

Cena 1 obědu pro cizí strávníky                     67,- Kč

 

Odhlášky stravy dětí se přijímají pouze v jídelně ZŠ osobně nebo na telefonu :566 535 138 do 7.00 hodin.

Na absenci žáků omluvenou pouze učitelům (např. nemoc dítěte, návštěva lékaře) není možné přihlížet jako automatickou odhlášku stravy!

 

Z důvodu rostoucích cen potravin se na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (přílohy č. 2, ve znění pozdějších předpisů o finančním limitu na nákup potravin) zvyšuje cena obědů s platností od 1. 3. 2019.

1) děti MŠ do 6 let         17,- Kč

2) děti MŠ 7-10 let         20,- Kč

žáci 7-10 let             20,- Kč

3) žáci 11-14 let            22,- Kč

4) žáci 15 a více let        25,- Kč

 

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4 (školní rok = září-srpen).

 

Cena 1 obědu pro cizí strávníky 62,- Kč

 

Výše záloh stravného při bezhotovostní platbě zůstává do konce června stále stejná. V případě vzniku nedoplatku budu rodiče během měsíce června telefonicky informovat. Výše záloh na stravné se bude zvyšovat od září 2019! Prosím tedy rodiče, aby se na začátku školního roku 2019/2020 na tuto skutečnost informovali. Děkuji.

                                                                                  Olga Padalíková - vedoucí ŠJ