Rodiče žáků a dětí si mohou podle potřeby pozastavit bezhotovostní placení záloh za stravné, a to po dobu uzavření provozu školní jídelny.

Děkujeme Emičce a Ondráškovi za krásné přání, udělalo nám velkou radost.

S dětmi jsme se dlouho neviděly a začíná nám být už smutno po jejich štěbetání a úsměvech.

Už se všechny těšíme, až se ve školce sejdeme. Zatím se tedy mějte hezky a dávejte na sebe pozor!

Kolektiv MŠ

Zde uvádíme odkaz na aktuální informace na stránkách MPSV. Je zde, krom jiného, odkaz na stažení formuláře "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení", který byste měli předat zaměstnavateli na konci každého měsíce.

 

Informace MPSV zde

 

Vážení rodiče dětí MŠ.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy došlo k úpravě výše úplaty za měsíc březen. Podobně bude upravena úplata v měsíci dubnu. Přeplatky školného budou vraceny až po obnovení provozu MŠ.