Práce dětí ze školní družiny

ŠD podzim
ŠD podzim
ŠD podzim

1. třída

Ve středu 16. 10. se první třída vypravila na svou první knihovnickou lekci k p. Křížové. Seznámili jsme se s knihovnou, paní Křížová nám přečetla krásné pohádky a ukázala nám nové pohádkové knížky. Pak jsme dostali za úkol vybarvit obrázek k přečtenému příběhu. Mohli jsme si také zahrát stolní hry, které jsou v knihovně k dispozici. Těšíme se na další návštěvu knihovny.   Žáci 1.tř., P. Němcová

 

Knihovna 1.třída
Knihovna 1.třída

2. třída

V pátek 11.10. děti z druhé třídy navštívily knihovnu v Borech. Celou hodinu jsme věnovali s paní Křížovou Ondřeji Sekorovi, jeho knihám a ilustracím. Ve skupinách jsme poskládali obrázek a našli knihu, ze které tento motiv je.               p. uč. J.Benešová

3. třída

 

Knihovna 3.třída
Knihovna 3.třída

4. třída

Knihovnickou lekci měla tentokrát paní Křížová zaměřenou na cestování vlakem. Po přečtení ukázky následovalo rozlosování slov s tématem souvisejících a děti pak měly za úkol vyjádřit pantomimicky, co na papíru bylo napsáno. Ostatní hádali. Pokud narazili na pojem, kterému nerozuměli, společně odhadli správný význam. Ke konci hodiny vyzkoušeli hry, které jsou v knihovně a šli jsme na oběd.       p. uč. M.Chalupa

Knihovna 4.třída
Knihovna 4.třída

5.třída

Ve středu 16. října navštívili žáci 5. třídy obecní knihovnu. Lekce byla spjata s rozvojem čtenářské gramotnosti. Paní Křížová děti seznámila s knihou Analfabeta Negramotná. Prvním úkolem žáků bylo vyhledat ve slovníku význam slov analfabet a negramotnost. Další úkoly a aktivity byly propojeny s cestou hlavní hrdinky příběhu. Paní knihovnice nám na závěr představila knihy, které jsou nově k dispozici. Žáci se po celou dobu snažili pečlivě plnit zadané úkoly a zpět do školy mnozí odcházeli s vypůjčenými knihami.      p. uč. Dita Malášková

 

Knihovna 5.třída
Knihovna 5.třída

V měsíci září probíhalo v mateřské škole adaptační období, ve kterém si děti zvykaly na paní učitelky, režim v mateřské škole a na nové kamarády. Témata tohoto období jsou - Kdo všechno přišel do školky a Mám kamarády.  Vytvořili jsme si pravidla ve třídách, která jsou v kolektivu dětí velmi potřebná, opakovali  jsme značky,  upevňovali jsme hygienická pravidla a zdokonalovali jsme se v sebeobslužných  činnostech .  Děti se seznámily s budovou školy, školní zahradou a provozními zaměstnanci. V září jsme také viděli pohádkové představení  O myšce Lojzičce a podpořili jsme děti  základní školy velkým potleskem při vystoupení v cirkuse Happy Kids.

MŠ - září ve školce
MŠ - září ve školce
MŠ - září ve školce

Výroční zpráva za rok 2018_2019

Výroční zpráva příloha 1

Výroční zpráva příloha 2

Zasedání školské rady dne 8.10.2019

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra, František Eliáš