Zde jsou ke stažení informace výchovné poradkyně pro 9. ročník - zápisový lístek, žádost o nové rozhodnutí

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na informativní schůzku, která proběhne ve čtvrtek 18.6. 2020 v 15.30 hodin v jazykové učebně ZŠ Bory (2. patro).

Vezměte prosím s sebou kopii rodného listu dítěte nebo rodný list.

Na shledání s Vámi se těší Martin Chalupa

Vážení rodiče,

výukové aktivity žáků I. stupně v aktuálním rozsahu budou ukončeny v pátek 26. června 2020. Žáci, kteří jsou přihlášeni k výukovým aktivitám, dostanou tento den od třídních učitelů vysvědčení, organizace dne bude jinak beze změny.

V případě potřeby budou výukové aktivity v omezeném rozsahu probíhat také v pondělí 29. června a v úterý 30. června. Prosíme rodiče, kteří potřebují využít této možnosti, aby nám sdělili odpovědí na mail do pátku 12. června 2020.

Žáci, kteří pokračují v distanční výuce a nejsou přihlášeni k výukovým aktivitám, budou o způsobu předání vysvědčení informováni po vydání manuálu MŠMT v průběhu června.

Učebnice budou žáci odevzdávat a nové dostávat na začátku školního roku v průběhu prvního týdne.

Pokud jsou žáci přihlášeni v červnu na oběd a výukové aktivity budou končit v pátek 26. června, musí si na pondělí 29. června a úterý 30. června odhlásit stravu ve školní jídelně.

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde:

 

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků II. stupně. V souladu s manuálem nabízíme žákům VI. - VIII. třídy možnost třídnických hodin a konzultací s vyučujícími navazujícími na vzdělávání na dálku. Další informace jsou uvedeny v přílohách. 

Přihlášku k těmto vzdělávacím aktivitám odevzdejte do úterý 2. června 2020 (lze odeslat elektronicky nebo vyzvednout vytištěnou ve škole). Originál čestného prohlášení je třeba odevzdat podepsaný při nástupu do školy.

vedení školy