Vážení rodiče,

v průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání byl přijat větší počet žádostí, než je kapacita MŠ. Z tohoto důvodu jsem požádal obec o schválení výjimky z nejvyššího počtu. Tato výjimka bude projednána v tomto týdnu. Vzhledem k tomu posunuji termín zveřejnění seznamu přijatých dětí na pondělí 1. 6. 2020.

Mgr. František Eliáš, ředitel školy

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě počtu přihlášených žáků upřesňujeme organizační zajištění chodu školy

 • Všechny skupiny jsou vytvořeny v rámci jedné třídy. I. třída je rozdělena na dvě skupiny, ostatní třídy pracují v jedné skupině. Výuku zajišťují převážně třídní učitelé, jsou zapojeni také další pedagogičtí pracovníci. Učitelé nadále připravují distanční výuku pro nepřihlášené žáky.
 • Žáci budou do školy přicházet průběžně hlavním vchodem. Boční žákovský vchod bude uzavřen, také šatny nebudou v provozu. Při příchodu bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Žáci se přezují na lavičce před třídou, mají zde připravené přezuvky. Další oblečení si vezmou do třídy. Po příchodu do třídy se již řídí instrukcemi učitele. Pro dojíždějící žáky je škola otevřena od 7 hodin, místní žáci přicházejí v době od 7.15 do 7.35 hodin.

 

 • Rozdělení tříd a zajištění aktivit                            

I.třída - kmenová učebna, učebna IV. třídy

II.třída - kmenová učebna

III.třída - kmenová učebna

IV.třída - jazyková učebna

V.třída - učebna VII. třídy

 • Ukončení dopoledních aktivit a odchody na obědy:

I.třída - 11.15 hodin

II.třída - 11.30 hodin

III.třída - 11.45 hodin

IV.třída - 12.05 hodin

V.třída - 12.15 hodin

 

 • Rodiče žáků, kteří jsou přihlášeni na odpolední aktivity (s výjimkou těch, kteří je využívají pouze k čekání na autobus) budou nejpozději v pátek telefonicky kontaktováni učitelem zodpovědným za odpolední aktivity z důvodu upřesnění odchodu žáků.
 • První den přinesou žáci originál čestného prohlášení, pokud již nebyl doručen dříve.

-----------------------

Připomínáme některá z již dříve uvedených pravidel dle manuálu MŠMT, seznamte prosím s nimi děti před odchodem do školy.

 • Při cestě do školy mají žáci roušky a dodržují rozestupy 2 m (není nutné u doprovodu žáka/člena společné domácnosti).
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý žák bude mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování při prokazatelném upozornění zákonného zástupce může vést k vyloučení žáky ze vzdělávacích aktivit.

Vedení školy

Zde jsou ke stažení informace k hodnocení za II. pololetí

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník 

5. ročník

6. ročník

Žáci 7. - 9. ročníku se přihlásí do google učebny. Informace a kódy k zapsání do jednotlivých předmětů byly zaslány na mail rodičů.

 

Vážení rodiče,

zde jsou zveřejněny informace k realizaci docházky žáků I. stupně od 25. května 2020 na základě pokynů MŠMT.

 

Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách musí zákonný zástupce vyjádřit vyplněním přihlášky v příloze a jejím zasláním do školy do 18. května 2020.

 

Další informace doplněné na základě dotazů nebo nových skutečností:

 • Online výuka bude pro nepřihlášené žáky pokračovat i po otevření školy
 • Odpolední aktivity budou pro žáky končit nejpozději v 15.15 hodin (podle konce provozu školní družiny)
 • Dojíždějící žáci mohou odpoledních aktivit využít k případnému čekání na autobus (uveďte v poznámkách v přihlášce)
 • Pokud nebude žák přihlášen ke vzdělávacím aktivitám, nemusí odhlašovat obědy ve školní jídelně, jsou automaticky stále odhlášené.  Rodiče přihlášených dětí uvedou zájem o obědy přímo v přihlášce (v případě absence si budou potom již přihlášení žáci muset oběd odhlásit).