Na středu 4. dubna 2018 vyhlásila 6. třída Den s bláznivým účesem. Děti ten den mohly přijít do školy v netradičním účesu. Mile nás překvapila kreativita dětí. Určitě děkujeme za pomoc při vytváření účesů všem maminkám a tatínkům. Kritéria bodování byla známa předem. Body za účes, popřípadě i za kostým, jsme sečetli a udělali průměr na třídu. Soutěž vyhrála 1. třída, kde mělo nejvíce dětí crazy účes i kostým. Musíme zmínit i 3. třídu, kde měl úplně každý žák originální účes, ale obsadila 2. místo. Na 3. místě se umístila osmá třída.       

Žáci 6. třídy a p.uč. Aubusová 

V pondělí 9.dubna děti z 1., 2., 3. a 4.třídy besedovaly s Janem Opatřilem, autorem dětských knih. Spisovatel přiblížil svoji tvorbu a ilustrace z knihy Kapřík Metlík - nový domov, ukázal dětem i další knihy o kapříkovi. Děti si besedu užily, líbila se jim.  Někteří žáci si koupili knihy Jana Opatřila, aby si je mohli sami přečíst. Cestovné bylo hrazeno z fondu SRPDŠ.

1.stupeň- beseda se spisovatel...
1.stupeň- beseda se spisovatel...
1.stupeň- beseda se spisovatel...

 V pátek 6. 4. k nám zavítala paní lektorka ze Státního zdravotního ústavu. Pro děti měla připravené tři bloky zaměřené na prevenci úrazů.  Žáci si během skupinové práce připomněli, jaká nebezpečí na ně mohou číhat doma, ve škole, při sportu a jak jim lze předcházet. Své znalosti si mohli ověřit v soutěži „Riskuj bezpečně“.  Během zajímavého povídání a plnění úkolů si také vyzkoušeli své dovednosti a znalosti v situaci, ve které museli zavolat pomoc člověku, který nedýchá, a sami se museli ujmout role zachránce, který provádí resuscitaci. Děti se do všech aktivit zapojily s plným nasazením. Věřím, že se budou snažit úrazům předcházet, a pokud se dostanou do situace, při které je třeba pomoci, nebudou váhat ani minutu.                                   Tř. uč. P. Němcová

3.třída- první pomoc
3.třída- první pomoc
3.třída- první pomoc

Pozvánka k zápisu do MŠ zde ke stažení:

V letošním školním roce žáci 2., 3., a 4. třídy zahájili dne 5. dubna plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou. Od dubna do června budeme jezdit každý čtvrtek do plaveckého bazénu, kde se budeme učit základy různých plaveckých stylů. Děti si dnešní den velice užily, už se moc těší na další lekce. 

Plavání 2.,3.,4.třída
Plavání 2.,3.,4.třída
Plavání 2.,3.,4.třída