Stravu ve školní jídelně si přihlašte v pondělí 3. 9. 2018 po 9.30 hod. v kanceláři školní jídelny. U některých strávníků docházi ke změnám v platebních údajích. V případně nově docházejících dětí je třeba vyplnit přihlášku na stravování.

Placení stravného v hotovosti je první středu v měsíci od 6.30 do 15 hod.

Odhlášky stravy dětí se přijímají POUZE v jídelně ZŠ a to osobně, nebo na telefonu : 566 535 138 do 7.00 hodin.

Na odhlášky nahlášené pedagogickému personálu (jako např.nemoc dítěte) není možné přihlížet jako automatická odhláška stravy.

Olga Padalíková, vedoucí školní jídelny

 31. 8. 2018 došlo ke změně v rozvrhu 4. třídy.

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

                     
 

 I. třída 
Třídní učitel: Benešová Jana

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

M

Vv

Čj

         
 

 
Ú
t

 

Čj

Tv

ČaS

Čj

         
 

 
S
t

 

Čj

Čj

M

Hv

         
 

 
Č
t

 

Čj

Tv

M

ČaS

         
 

 
P
á

 

Čj

M

Čj

         
                     

 

Od září budou opět probíhat zkoušky sboru Babačka. Předpokládané termíny zkoušek jsou:

4. 9. v 16.00 hod.

12. 9. v 17.00 hod.

20. 9. v 17.00 hod.

26. 10. v 17.00 hod.

31. 10. v 17.00 hod.

8. 11. v 16.00 hod.

15. 11. v 17.00 hod.

23. 11. v 17.00 hod.

Prosinec: termín bude upřesněn, koncert v Netíně

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 7.40 hodin.

Plánovaná nástavba školy započata nebude.

Organizace školního roku 2018/2019 z MŠMT ke stažení zde:

 

 

 

V pátek 29. června 2018 se sešli v kulturním domě žáci, učitelé, provozní zaměstnanci a další hosté ke slavnostnímu ukončení školního roku. Nejprve ředitel školy František Eliáš zhodnotil uplynulý školní rok.  Za výrazné úspěchy v soutěžích a olympiádách udělil pět pochval ředitele školy. Dále byli oceněni nejlepší sběrači ve sběru papíru, obdrželi poukázky do prodejen WIKI. Třem žákům školy byl dále předán odznak všestrannosti, který vybojovali v Sazka Olympijském víceboji. Další poděkování patřilo členům žákovského parlamentu a zaměstnancům školy. Poté pozdravil žáky i zaměstnance školy starosta obce pan Josef Březka. Na závěr se se všemi rozloučili v pěkném a dojemném vystoupení také vycházející žáci. Na jeviště za nimi přišli naši prvňáčci, aby jim předali malý dárek na památku.

Vycházejícím žákům přejeme úspěšný start do další životní etapy a všem ostatním krásné a pohodové prázdniny.