Ve středu 13. 3. se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo oblastní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 54 recitátorů, kteří postoupili ze školních kol. Naši školu reprezentovalo osm žáků,  Lenka Doležalová a Josef Nevrkla ze 2. třídy,  Zuzana Dvořáková a Tomáš Pipek ze 4. třídy, Zdislava Ambrožová ze 6. třídy, Dana Hezinová ze 7. třídy, Kateřina Němcová a Aneta Králová z 8. třídy. I když nepostoupili do dalšího kola, podali všichni krásné výkony, za které jim patří poděkování.                         p. uč. P. Němcová

 

V rámci 10. ročníku celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti je měsíc březen vyhlášen jako měsíc čtenářů. Podpořit tuto akci se rozhodla i naše třída, a to formou projektového dne, zaměřeného na poznávání autorů a ilustrátorů českých pohádkových knih pro děti. Cílem bylo také posílit kladný vztah ke knihám a čtení.

Tento den přišly děti i paní učitelky oblečené v kostýmech pohádkových postav.  Mezi činnostmi, které nás tento netradiční den provázely, nechybělo zpívání, malované počítání s tajenkou, brainstorming, čtení s porozuměním, desková matematická hra „Z pohádky do pohádky“, vytvořená přímo pro tento den a nechyběla samozřejmě manipulativní práce s knihami nejznámější autorů a jejich ilustrátorů. Z některých knih nám v závěru dne přišli předčítat šikovní žáci ze 4. třídy.

Závěr dětí na projektový den? Dnes těch pět hodin opravdu uteklo.

 tř. uč. M. Weinhöferová

Pohádkami křížem krážem- 2.tří...
Pohádkami křížem krážem- 2.tří...
Pohádkami křížem krážem- 2.tří...

ostatní foto zde

 

Před jarními prázdninami zavítali předškoláci z Mateřské školy ve Vídni do naší první třídy. Děti se společně s prvňáčky zapojily do práce, protáhly se, namalovaly pěkný obrázek,  prohlédly si třídu a na závěr se zakously do dobré svačinky.            p.uč. J.Benešová

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, informujte se u vedení školy o náhradním termínu.

Pro usnadnění průběhu zápisu lze zápisní list vyplnit před zápisem.

Formuláře jsou ke stažení zde. Vytištěné budou též k dispozici na borských miniškoličkách 12. 3. a 26. 3. 2019. 

Formulář k vytištění a ručnímu vyplnění:

 

Formulář k elektronickému vyplnění a vytištění či zaslání mailem (otevírá se v chráněném zobrazení, po otevření je třeba povolit úpravy v horní liště)

 

 

Poslední den před jarními prázdninami, v pátek 1. března 2019, nás ve škole navštívil pan Vladislav Zezula s fyzikálně-přírodopisně-preventivním programem „Mám chytré tělo.“ Hlavní myšlenkou pořadu pro žáky bylo, jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, kdo nám pomůže splnit naše přání, samozřejmě reálná. Hlavní roli hrály velké pohyblivé mechanické pomůcky, které představovaly srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, ledviny, krevní oběh, kosti a svaly, všechny propojené v jeden fungující celek. Do programu byli zapojeni také sami žáci, kteří tyto modely ovládali. Pan Zezula nám ukázal, jak naše tělo funguje, když je v pohodě, jak reaguje, když je ve stresu. Ukázal žákům, jak se stresem bojovat a jak si s tělem umět pracovat. Všichni jsme si z programu odnesli tři cenné poznatky: všechno je změna, všichni jsme stejní a mám chytré tělo.

Poděkování patří panu Zezulovi za zajímavý a poučný program a dále SRPDŠ, které program uhradilo ze svého rozpočtu.