Zasedání školské rady dne 10.10.2017

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

Ve školním roce 2017/2018 bude opět probíhat sběr druhotných surovin. Sbírat budeme starý papír (noviny, časopisy, kartony, apod.) - svázaný, označený jménem a množstvím.  Starý papír budeme vybírat v žákovském vestibulu školy vždy od 7.00 do 7.30 hodin v těchto termínech:

16. - 20. října 2017

12. - 16. února 2018

21. - 25. května 2018.

Dále celoročně vybíráme hliník, mobily, baterie, drobná elektrozařízení a PET víčka.

Předem děkujeme za spolupráci :-)

Taneční kroužek bude probíhat pro obě skupiny STREET DANCE ve středu 13.15 - 14.00 hod. První lekce se uskuteční ve středu 4. 10. 2017.

BREAK DANCE v letošním roce pro malý zájem nebude otevřen.

Dotazník zjišťující zájem o kurzy komunitní školy najdete v sekci Komunitní škola.

Také v letošním školním roce se zapojíme do logické olympiády. Zájemci z 5. - 9. třídy se registrují ve škole v hodinách informatiky nebo doma na stránkách www.logickaolympiada.cz do 30. 9. 2017.

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V základním kole vyplní soutěžící on-line test /pro žáky základních škol v délce 30 minut/. Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol, která proběhnou 3. listopadu 2017. Finále se uskuteční 27. listopadu na Pražském hradě.

Přejeme našim soutěžícím klid a rozvahu při řešení 1. kola!

   
   

Kalendář akcí  

Jarní prázdniny
pondělí 26.02.2018
00:00
- 00:00 hod.
Bruslení
úterý 06.03.2018
09:30
- 12:20 hod.