V úterý 25. 2. nás v první třídě navštívili předškoláci z MŠ Bory. Pěkně jsme je přivítali a ukázali jsme jim, jak to v první třídě chodí. Měli jsme právě hodinu pracovních činností, kde jsme si povídali o tom, čím kdo chce být, až vyroste. A pak jsme už předškoláky zapojili do pracovní aktivity – zahráli jsme si na pošťáky a ze stavebnice Roto jsme skládali krabičku převázanou mašličkou. Ta nám dala nejvíce zabrat, ale s pomocí dětí ze školky jsme vše zvládli. Následovala hodina českého jazyka, v úvodu někteří z nás zarecitovali básničky, pak jsme si přečetli pohádku o tetě, která všechno plete. My se to ale snažíme neplést, a proto jsme předvedli našim kamarádům, jak umíme číst, protáhnout prstíky a jak pěkně umíme psát. Na závěr jsme dostali pěkné dárečky, které předškoláci vyrobili, a rozloučili jsme se.

                                                                           Žáci 1. třídy a tř. uč. P. Němcová

24. února 2020 jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. V letošním roce 2020 si připravilo 40 soutěžících z 1. až 9.třídy krásné texty k recitaci básní a próz od českých i zahraničních autorů. V příjemném prostředí zrcadlového sálu se sešli recitátoři, porota, sourozenci a mnoho podporujících rodičů a prarodičů. Soutěžící zvládli své vystoupení v milé atmosféře a za velkého potlesku diváků na výbornou.

Rádi zkoušíme nové přístupy a metody ve výuce. V  6. ročníku jsme vyzkoušeli metodu clil (Content and language intergrated learning).

Sběr papíru byl ve škole pozastaven. Firmy, které od nás papír vykupovaly, nemají odbyt. Další sběr papíru by mohl být pro školu ztrátový. Nadále lze využít kontejnery u Obecního úřadu.

Děkujeme za dosavadní spolupráci při sběru.