Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se na naší základní škole konala tradiční soutěž Železný mužíček. Kromě našich žáků se jí zúčastnili sportovci z Radostína nad Oslavou, Ostrova nad Oslavou a Křižanova. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - hod kriketovým míčkem, šplh na tyči, skok do dálky a běh na 60 metrů /I. kategorie na 50 metrů/. 

Blahopřejeme všem sportovcům k jejich výkonům.

Další foto ve fotogalerii.

 

Již šestým rokem probíhal na naší škole projekt pro žáky 9. ročníku "Malé školní maturity". Od dubna psali žáci písemné práce z českého jazyka a matematiky, a to za každý ročník základní školy. Dále si podle zájmu vybrali jedno z témat svojí závěrečné práce - z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, anglického jazyka, chemie nebo fyziky. 

Hlavní dny maturit byly 9. - 10. června 2014. Žáky čekala nejprve zkouška z matematiky /dva příklady/, z českého jazyka /větný rozbor a otázka z literatury/ a obhajoba závěrečné práce před komisí. Všichni žáci přistoupili k malé maturitě zodpovědně a nikdo z nich nezklamal.

Výsledky maturit byly hodnoceny v procentech. Žáci se je dozví na slavnostním ukončení základní školy a vyhlášení výsledků maturit v zasedací místnosti obecního úřadu, kam budou pozváni oni i jejich rodiče.

 Další fotografie ve fotogalerii - 6 stran

V pátek 6.6. jeli žáci z prvního stupně (1., 2., 3. a 5.třída) na společný školní výlet. Vyjeli si do Punkevních jeskyní, podívali jsme se na dno propasti Macocha, projeli se na lodičkách po říčce Punkva, projeli jsme se vláčkem do Skalního mlýna. Výlet byl velmi pěkný, počasí nám přálo, všichni jsme se v pořádku vrátili zpět.

 

Ostatní fotografie najdete ve fotogalerii (ta má 3 stránky)

V průběhu února a března 2014 měli rodiče i žáci možnost vyjádřit se k činnosti školy v dotazníkovém šetření. Souhrnné výsledky jsou zde ke stažení.

 

Ve dnech 15. - 16. května 2014 se konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. O jeho průběhu čtěte dál článek od jedné z účastnic, žákyně 8. třídy Markéty Mičkové.

   
   

Kalendář akcí  

Turnaj v miniházené
čtvrtek 13.12.2018
07:00
- hod.
Vánoční den
pátek 21.12.2018
07:40
- 12:15 hod.
Vánoční florbalový turnaj pro ZŠ
čtvrtek 27.12.2018
07:30
- hod.
Třídní schůzky
středa 09.01.2019
15:30
- 17:00 hod.