V pátek 28. 2. se první a druhá třída vydala v rámci předmětu Člověk a svět do Ekocentra Chaloupky v Balinách. Čekal nás zde program nazvaný „Krása dřeva“.  Děti byly rozděleny do dvou skupin a postupně poznávaly, kde a jak se zpracovává dřevo a na co se používá. Vyzkoušely si práci sekyrou, hoblíkem, pořízem, pilou a ruční vrtačkou. Žáci měli také možnost seznámit se s druhy stromů, které se nejčastěji využívají na výrobky ze dřeva. Během programu si každý vyrobil dřevěnou kostku. Čekala nás také procházka na místní pilu, kde jsme se dozvěděli, jak se dřevo zpracovává. Program byl opravdu nabitý a zajímavý, a tak nám celé dopoledne velmi rychle uteklo. P. Němcová, J. Benešová

V březnu navštívili rodiče se svými předškoláčky naši školu. Využili možnosti prohlédnout si prostředí a jednu  třídu v naší škole. Děti se společně naučily básničku, zazpívaly, nakreslily pěkné obrázky, vyrobily jarní sluníčka a plni dojmů se vypravily domů                p. uč. J.Benešová, M. Weinhöferová

Ve středu 26. února 2020 se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naše škola měla zastoupení ve všech třech kategoriích. V kategorii A určené pro žáky VI. tříd nás reprezentoval Matěj Vyziblo, umístil se na 16. místě. V kategorii B pro žáky VII. tříd soutěžila Zdislava Ambrožová, obsadila 15. místo. V kategorii C žáků VIII. a IX. tříd nás reprezentovala Aneta Sedláková a vybojovala 14. místo.

Všem jmenovaných soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy. 

V úterý 25. 2. nás v první třídě navštívili předškoláci z MŠ Bory. Pěkně jsme je přivítali a ukázali jsme jim, jak to v první třídě chodí. Měli jsme právě hodinu pracovních činností, kde jsme si povídali o tom, čím kdo chce být, až vyroste. A pak jsme už předškoláky zapojili do pracovní aktivity – zahráli jsme si na pošťáky a ze stavebnice Roto jsme skládali krabičku převázanou mašličkou. Ta nám dala nejvíce zabrat, ale s pomocí dětí ze školky jsme vše zvládli. Následovala hodina českého jazyka, v úvodu někteří z nás zarecitovali básničky, pak jsme si přečetli pohádku o tetě, která všechno plete. My se to ale snažíme neplést, a proto jsme předvedli našim kamarádům, jak umíme číst, protáhnout prstíky a jak pěkně umíme psát. Na závěr jsme dostali pěkné dárečky, které předškoláci vyrobili, a rozloučili jsme se.

                                                                           Žáci 1. třídy a tř. uč. P. Němcová

24. února 2020 jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. V letošním roce 2020 si připravilo 40 soutěžících z 1. až 9.třídy krásné texty k recitaci básní a próz od českých i zahraničních autorů. V příjemném prostředí zrcadlového sálu se sešli recitátoři, porota, sourozenci a mnoho podporujících rodičů a prarodičů. Soutěžící zvládli své vystoupení v milé atmosféře a za velkého potlesku diváků na výbornou.

   
   

Kalendář akcí