Ve středu 26. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti Obce Bory slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku s naší školou. Slova se ujala starostka obce Ing. Lucie Dostálová, ředitel školy Mgr. František Eliáš a třídní učitelka Mgr. Věra Musilová. Za přítomnosti rodičů, učitelů a dalších hostů obdrželi dnes již bývalí deváťáci osvědčení s výsledky "Malých maturit" a zvoneček na rozloučenou a podepsali se do pamětní knihy.

Přejeme našim mladým absolventům úspěšný start do další životní etapy.

2. část fotogalerie zde

Téměř před úplným závěrem školního roku se druhá třída vydala na krásnou procházku do blízkého okolí Borů. Bylo veliké horko a tak jsme byli vděční stromům, které nám vždy na chvíli poskytly příjemné zátiší ve stínu, kde jsme si odpočinuli a mohli pokračovat dál. Děti ukázaly, že jsou zvyklé chodit často, protože bez problému ušly pochod dlouhý asi 9,5 km. Vycházku jsme zakončili sladkou tečkou v místní restauraci. Byli jsme moc spokojení, procházka se vydařila. Martina Weinhöferová

Výšlap 2.třída
Výšlap 2.třída
Výšlap 2.třída

 

Ve středu 26.6. 2019 se žáci 6. - 9. ročníků zúčastnili jako již tradičně sportovního dne v Křižanově. Soutěžili ve vybíjené a nejstarší chlapci oproti letům předchozím v malé kopané na nově vybudovaném multifunkčníém hřišti. Hoši ve fotbale získali 3. místo, děvčata 6. a 7. třídy obsadila místo 2., na holky z 8. třídy (se dvěma žákyněmi 5. ročníku) zbyla bramborová pozice. Kluci 6. a 7. třídy získali ve vybíjené také 2. místo. I přes úmorné vedro všichni podali maximální výkon a se ctí reprezentovali naši školu. Děkujeme.

V pondělí 24. 6. jsme navštívili paní Křížovou, která nás vzala do své dílny, kde má různé stroje, nástroje, pomůcky a materiály na výrobu vazeb na knihy. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet obří řezačku papírů a práci s raznicí a knihařskou žehličkou. Vše bylo doplněno zajímavým povídáním o vázání knih, kterému se paní Křížová již dlouhou dobu věnuje. Tato návštěva byla jednou z výher, kterou jsme získali za odměnu v soutěži Moje kniha. Paní Křížové moc děkujeme.                        žáci 4. tř. a tř. uč. P. Němcová

Tiskařská dílna 4.třída
Tiskařská dílna 4.třída
Tiskařská dílna 4.třída

Poslední týden školního vyučování vyšly děti z první třídy do okolí Borů. Rozhlédli jsme se na "POHÁDKOVNÍKU", občerstvili se zmrzlinovým pohárem a nakonec jsme si pohráli na "BORSKÉ STEZCE".                        p.uč. J.Benešová

Vycházka 1.třída
Vycházka 1.třída
Vycházka 1.třída