První jarní den přišly děti z mateřské školy k prvňáčkům. Společně jsme si zazpívali, zacvičili, vyzkoušeli malovaní. Dětem se společná práce dařila.

          p. uč. J.Benešová

1.třída - návštěva z MŠ Bory
1.třída - návštěva z MŠ Bory
1.třída - návštěva z MŠ Bory

Před pár týdny školní knihovna vyhlásila první ročník soutěže „KNIHOMÁNIE“. Všichni žáci napříč ročníky se mohli zapojit a napsat svoji knihu – příběh na téma: Každý problém má své řešení. Děti knihu samy nejen psaly, ale také ilustrovaly. Podpořili jsme tak 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti, která vyhlásila měsíc březen, jako měsíc čtenářů. Sešlo se celkem třináct velmi zdařilých knih. Každý příběh nesl své poselství, a to, že naděje umírá poslední, na dobré přátele se můžeš spolehnout, že strach má velké oči apod. Všem zúčastněným velmi děkujeme a blahopřejeme těm, kteří se umístili a dostali knižní odměnu. Těšíme se na další ročník.

p. uč. M. Weinhöferová

 

V úterý 19. 3. jsme se vypravili do Velkého Meziříčí na exkurzi do tiskárny Protisk Prchal. Byla to jedna z odměn, kterou děti získaly v soutěži Moje kniha, kterou vyhlásila koncem loňského roku Obecní knihovna Bory. Odměnu jsme si řádně užili, měli jsme možnost podívat se přímo do provozu tiskárny, kde nám zaměstnanci a pan majitel ochotně ukázali různé stroje a technologie, které používají při tisku knih, letáků, plakátů a různých brožur. Někteří žáci na závěr vyslovili přání, že by chtěli jednou v tiskárně pracovat. Stihli jsme se ještě krásně projít, navštívit dětské hřiště a zamlsat v cukrárně. Děkujeme paní Křížové za zprostředkování zajímavé exkurze a zaměstnancům a panu majiteli tiskárny za čas, který nám věnovali a za dárky, kterými nás obdarovali.                                    Tř.uč. p. Němcová

1.třída

Děti v měsíci knihy opět navštívily knihovnu v Borech, kde si vyzkoušely napsat svůj první dopis kamarádovi a ten "jako poslat" poštou. Na závěr nám zbyla i chvilka na prozkoumání nových stolních her.                          tř. uč. J. Benešová

2.třída

14. března žáci 2. třídy opět zavítali do místní knihovny. Po minulých zkušenostech jsme se těšili. Paní Křížová dětem představila velmi zajímavé knihy, ze kterých také četla. Všímali jsme si i ilustrací a byly nám vysvětleny druhy vazeb u knih. Jistě jsme si krom příjemného zážitku odnesli i nové znalosti, které využijeme.

tř. uč. M. Weinhöferová

3.třída

Tentokrát se děti s paní Křížovou bavily převážně o lidových rčeních. Přečetla jim dva úryvky z knížek, pak všichni hráli hru na přísloví tety Kateřiny - dle postavy ze Saturnina, kde mezi sebou soutěžili v dokončování z části přečtených příslovích. Ke konci hodin si někteří půjčili knížky a šli jsme.      tř. uč. M.Chalupa

 

Ve středu 13. 3. se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo oblastní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 54 recitátorů, kteří postoupili ze školních kol. Naši školu reprezentovalo osm žáků,  Lenka Doležalová a Josef Nevrkla ze 2. třídy,  Zuzana Dvořáková a Tomáš Pipek ze 4. třídy, Zdislava Ambrožová ze 6. třídy, Dana Hezinová ze 7. třídy, Kateřina Němcová a Aneta Králová z 8. třídy. I když nepostoupili do dalšího kola, podali všichni krásné výkony, za které jim patří poděkování.                         p. uč. P. Němcová

 

   
   

Kalendář akcí  

Den dětí
pátek 31.05.2019
07:40
- 12:15 hod.
Železný mužíček
úterý 04.06.2019
07:40
- 12:45 hod.