Koncem měsíce ledna si děti z 1., 2. 4. a 5. třídy zopakovaly zásady první pomoci, které jim přišla osvěžit paní Filipová. Také si vyzkoušely obvázat ruku, nohu a na figuríně zahájit masáž srdce.

1. stupeň PRVNÍ POMOC
1. stupeň PRVNÍ POMOC
1. stupeň PRVNÍ POMOC

Jménem SRPDŠ a vedení školy děkujeme rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a za příspěvky do tomboly. Děkujeme také všem sponzorům.

Seznam sponzorů ke stažení:

Již tradičně každý rok touto dobou navštěvuje v hodině angličtiny devátá třída čtvrtou třídu. I letošní deváťáci si mohli vyzkoušet profesi učitele. Nejdříve je čtvrťáci přivítali písní Doctor. Pak si obě třídy zazpívaly jednu píseň společně a už se mohla rozjet hodina naplno. Ve dvojicích si žáci zopakovali orientaci ve městě, následovalo vysvětlení přítomného času průběhového od starších spolužáků. Poté se rozběhla konverzace na běžná témata. Na závěr si  všichni zahráli "bombu". Touto hrou si žáci  ještě zopakovali starší slovní zásobu. Deváťákům se hodina povedla a čtvrťákům se tato neobvyklá výuka moc líbila. 

Marta Aubusová

V pondělí 13.1. 2020 proběhla v páté třídě první část programu primární prevence s názvem Umím (se) rozhodnout. Společně s lektorkami jsme strávili tři vyučovací hodiny mimo lavice. Během programu jsme se zamysleli nad svými vlastnostmi a vztahy ve třídě. Vyzkoušeli jsme si i svou spolupráci a mrštnost při hře s lany. Druhá část programu nás čeká na jaře.

Věra Musilová, tř. uč.

 

V hodinách informatiky se žáci 9. ročníku seznamují se základy programování. K výuce využíváme programovací prostředí Scratch.

Prvním samostatným úkolem je vytvořit jednoduchou animaci k přivítání nového roku. Zde jsou první z nich (animace se spouští kliknutím na zelený praporek).

Tomáš Zeisel

Michal Mahel