Ve středu 23. 5. se žáci 4. a 5. třídy vydali na výlet do našeho hlavního města. V pracovních činnostech si každý žák pomaloval barevné tričko, které si na výlet oblékl. Díky tomu byla naše výprava v davu turistů dobře rozpoznatelná a zároveň každému na tento den zůstala hezká památka.

Po příjezdu na vlakové nádraží jsme se metrem přesunuli k Valdštejnské zahradě, kde jsme začali náš prohlídkový okruh. Zde jsme měli možnost vidět kromě pěkně upravené zeleně i umělou jeskyni s krápníky. Pokračovali jsme směrem k areálu Pražského hradu. Obdivovali jsme tu celou řadu známých staveb, například Chrám sv. Víta. Po zhlédnutí výměny stráží jsme se vypravili směrem ke Karlovu mostu. Procházeli jsme Nerudovou ulicí, kde jsme si ukázali slavný dům U Dvou slunců, ve kterém spisovatel Jan Neruda bydlel. Z Karlova mostu jsme viděli Národní divadlo a pokračovali jsme směrem k Staroměstskému náměstí. Posledním důležitým bodem naší cesty bylo Václavské náměstí. Po krátkém odpočinku jsme již vyrazili na vlak.

Z výletu jsme si všichni odvezli spoustu zážitků i nových vědomostí. Po celý den nás doprovázelo krásné slunečné počasí a dobrá nálada.

 D. Malášková, L. Olivová, J. Benešová, D. Havelková

21.5. žáci 1.třídy prožili další projektový den. Celý den pracovali ve skupinách, řešili problémové úlohy, vyhledávali a zpracovávali informace o ptácích na jaře, přičemž rozvíjeli své komunikační dovednosti a naslouchali druhým. počítalo se, četlo, psalo i tvořilo. Ve třídě celý den panovala přátelská atmosféra.                              tř.uč. M.Weinhöferová

Žáci 4.třídy v měsíci květnu absolvovali lekce dopravní výchovy. Nejprve jsme se ve škole 9.5.2018 seznámili s pravidly dopravy na silnicích, prošli jsme si dopravní značky. V pondělí 14.5. jsme jeli do Velkého Meziříčí na hřiště, kde jsme jezdili na kolech. Bylo to fajn, děti jezdily bezpečně, moc je to bavilo.

      tř.uč. J.Benešová

To je název soutěžního tématu v časopisu R&R, kterého se zúčastnily 4 naše žákyně 7. třídy. Jejich úkolem bylo vymyslet si podle svých představ ostrov, erb této země a obyvatele, kteří tam žijí. To vše měly popsat. Ke každé části bylo minimálně 50 slov, samozřejmě anglicky.

Eliška Hedbávná měla název své práce „Undrieland“. Zbývající 3 děvčata Zuzana Ambrožová, Zuzana Hažmuková a Aneta Vaňková pracovaly ve skupině a jejich ostrov se jmenoval „Emojiland“.

Ke zhlédnutí nabízíme jejich výtvarnou část prací.

M.Aubusová

Foto z přírodovědné stezky Zlatý list pro 1. stupeň