V pátek 31. března vysázeli společnými silami prvňáčci a osmáci celkem 10 ovocných stromů. Až pojedete směrem na Krásněves, odbočte hned za vesnicí vlevo. Na mezi by se zde mělo brzy zazelenat 5 hrušní, 2 švestky, po jedné jabloni, třešni a višni. Děti si na výsadbě daly záležet, tak doufejme, že se zde za čas budeme moci potěšit sladkým ovocem smile

Sázení ovocných stromů - 1. a ...
Sázení ovocných stromů - 1. a ...
Sázení ovocných stromů - 1. a ...

Další foto zde.

Také v letošním školním roce pro Vás žáci 8. a 9. ročníku připravují v rámci volitelného předmětu dílny tvořivosti - redakce videozprávy ze života školy. Vytvářejí scénář, zastávají role kameramanů, reportérů, provádějí střih, připravují titulky.

V prvním díle Vás pozvou na společnou akci 1. a 9. třídy - karneval.

Také v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Matematický klokan. K nejúspěšnějším řešitelům se zařadili:

Kategorie cvrček (2. a 3. třída):

1. Smejkal Radim - 3. třída (68 bodů)

2. Doležalová Tereza - 2. třída (63 bodů)

3. Šoukalová Simona - 3. třída (52 bodů)

 

Kategorie klokánek (4. a 5. třída)

1. Zezula Ondřej - 5. třída (89 bodů)

2. Jašek Petr - 5. třída (68 bodů)

3. Vávrová Magdaléna - 5. třída (66 bodů)

 

Výsledky za 1. stupeň zpracovala p.uč. Benešová.

 

Kategorie benjamín (6. a 7. třída)

1. Coufalová Anna - 7. třída (85 bodů)

2. Kotačka Adam - 7. třída (74 bodů)

3. Březková Zdeňka - 7. třída (64 bodů)

 

Kategorie Kadet (8. a 9. třída)

1. Homolová Gabriela - 8. třída (103 bodů)

2. Březková Tereza - 8. třída (80 bodů)

3. Coufalová Marie - 9. třída (74 bodů)

 Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

1.třída

V rámci měsíce knihy – března jsme opět s první třídou navštívili místní knihovnu. Paní Křížová si pro žáky připravila několik knih od Ondřeje Sekory a z jedné z nich jim potom přečetla vybraný příběh. Poté se žáci rozdělili do skupin, kde skládali rozstříhaný obrázek a snažili se jej po jeho správném sestavení přiřadit k jedné z představených knih. Ke konci lekce zbyla i chvíle pro vyzkoušení některých stolních her.   Tř. uč. M. Chalupa

2.třída

V pondělí 20. 3. jsme opět vyrazili do obecní knihovny, kde nás tradičně uvítala paní B. Křížová. Čekala nás totiž další knihovnická lekce. Tentokrát se týkala povídání o jednom dopravním prostředku, a sice o vlaku. Děti se dozvěděly a v kronice knihovny dočetly, že ve vlacích žijí zvláštní tvorové – „škrabomyšky“. Ty provádí cestujícím různé legrácky a neplechy. V knihovně byly nachystané i další knihy o vlacích, vláčcích a mašinkách, které si děti mohly prohlédnout. Potom dostali žáci za úkol vymyslet a nakreslit zvíře, které by mělo nějaké zvláštní schopnosti. Všichni zapojili svou fantazii a vznikla opravdu prapodivná zvířata s ještě prapodivnějšími schopnostmi. Na závěr pozvala paní Křížová děti na akci nazvanou Noc s Andersenem a informovala je o založení Čtenářského klubu, který v knihovně začal fungovat.                                Tř. uč. P. Němcová

3.třída

Ve čtvrtek 16.března navštívily děti ze 3.třídy opět místní knihovnu. Paní Křížová nás přivítala "hrou důvěry", vyzkoušeli jsme si pocit, kdy se můžeme spolehnout na svého kamaráda, že nás "podrží". Potom nám představila tunelovou myš, kterou objevily děti v kroužku a vytvořily záznamy o jejím životě. Nakonec jsme se sami pokoušeli vymýšlet podobná, ve fantazii vytvořená zvířátka a postavičky. Opravdu se nám to dařilo.    Tř. uč. J. Benešová

4.třída

Ve středu 15. 3. 2017 žáci 4. třídy opět navštívili knihovnu v Borech. Tentokrát byl hlavním tématem rodokmen a erb. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, vyzkoušeli se namalovat vlastní erb a byli velice spokojení. Moc děkujeme paní Křížové a těšíme se na další setkání.  Tř. uč. L. Kučerová

5.třída

Máme březen – měsíc knihy. Žáci 5.ročníku se vydali v úterý 14.3. do obecní knihovny, kde si připomněli tento svátek knížek. Paní knihovnice Křížová si pro ně připravila zajímavou soutěž na přísloví. Děti ve dvojicích doplňovaly ústně druhou část přísloví. Pohotovější soutěžící ze dvojice postoupil do dalšího kola. Po několika kolech byli známi první tří nejlepší žáci a dostali sladkou odměnu. Na závěr si žáci i paní učitelka potrápili své hlavičky při řešení rébusu, který museli správně složit. Za menší pomoci se to nakonec podařilo všem. Zábavná hodina v knihovně utekla jako voda a všichni se už těšíme ne další návštěvu.  P. uč. L. Olivová

 

 

V úterý 21. 3. se na naší škole konala druhá miniškolička, tentokrát v tělocvičně. Děti se nejprve seznámily s prostředím tělocvičny a uvítaly se s opičkou Žofkou, které se také pěkně představily. Ta je pak pozvala na veselou honičku nazvanou „Na Tarzana a opice“. Po řádném zahřátí jsme se pořádně protáhli při opičí rozcvičce. Následovalo cvičení s padákem a opičí dráha, při které děti prokázaly velkou sportovní zdatnost, a rodiče je odměnili zaslouženým potleskem. Nezapomněli jsme si také vyzkoušet horolezeckou stěnu. Na závěr dostaly děti malou odměnu. Setkání s rodiči i dětmi bylo příjemné a těšíme se na setkání u zápisu do první třídy.                                                                                       P. Němcová, M. Chalupa