Slavnostní výsadba Lípy svobody v obci Bory proběhla ve spolupráci obce a základní školy. Uskutečnila se i přes nepřízeň počasí ve středu 24. 10. 2018. Doprovodný program zahájil ředitel školy Mgr. František Eliáš, následoval projev starosty obce Josefa Březky a místostarostky Blanky Křížové. Program pokračoval kulturním vystoupením žáků školy. Druháci zazpívali oblíbenou píseň T.G.Masaryka Ach synku, synku; žákyně 8. ročníku Kateřina Němcová přednesla báseň „Píseň o rodné zemi“ od Jaroslava Seiferta. Kronikář obce Pavel Kříž seznámil přítomné s historií památných stromů v obci. Po společně zazpívané hymně proběhla samotná výsadba lípy. Slavnostní atmosféru umocnila přítomnost zástupce Římskokatolické farnosti pana kaplana Karla Adamce, který na závěr lípu požehnal.

Mgr. František Eliáš

 

Žáci 8. třídy se zapojili do soutěže „Uvař a vyhraj“. Soutěž navazovala na přednášky z projektu Nestlé pro zdraví dětí, které již na naší škole proběhly v červnu. A nyní si děti mohly své znalosti vyzkoušet v praxi. Úkolem bylo sestavit pokrm, který bude splňovat zásady vyváženého a pestrého stravování. Pak si skupinky žáků vybraný pokrm uvařily v předmětu Gastronomie a stolování. Všechny pokrmy se vydařily na jedničku a chutnaly výtečně. Osmákům držím pěsti, aby recepty a fotografie zhotovených jídel ohromily i porotce.

Marta Aubusová

První třída letos poprvé navštívila mateřskou školku a společně s dětmi z ní viděli krásnou pohádku "O zvířátkách a loupežnících".

1.třída-divadlo v MŠ
1.třída-divadlo v MŠ
1.třída-divadlo v MŠ

 

Sraz žáků ve škole je od 15.30 do 15.45 hodin v určených třídách 1. stupně.

Vstupné dobrovolné - bude využito na náklady projektu.