V pondělí 8. 4. absolvovala čtvrtá třída v rámci přírodovědy teoretickou průpravu v oblasti CHODEC – CYKLISTA. Žáci si připomněli pravidla, kterými by se měli jako cyklisté a chodci řídit. Navíc zhlédli zajímavá krátká videa, která se týkala jak bezpečného chování cyklistů a chodců, tak i porušování pravidel a jejich následků.

Praktická část se konala o týden později na Dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí, kde si žáci prověřili své znalosti a vyzkoušeli dovednosti v roli chodců i cyklistů. Děti jezdily nejprve nesměle a občas chybovaly, ale v průběhu dvou a půl hodin strávených na hřišti se jim podařilo složit dopravní zkoušky a získat „Průkaz cyklisty“.

Rádi bychom poděkovali dopravnímu lektoru R. Prudíkovi za čas, který nám věnoval ve škole i na hřišti.                                             Tř.uč. P.Němcová

V letošním školním roce mají žáci osmého a devátého ročníku v rámci Dílen tvořivosti možnost navštěvovat výtvarnou dílnu Ateliér. Zde se učí a zkouší si složitější techniky, na které v hodinách klasické výtvarné výchovy není prostor. Zatím jsme společně vyzkoušeli malování akrylovými a olejovými barvami, detailní kresbu a vyřezávání z kartonu. V následujících hodinách nás čeká ještě např. malování mandal kávou. Domů si odnáší velmi povedené práce, které si můžete prohlédnout v následující fotogalerii.

Mgr. Věra Musilová

 

1_Sklenářová
2_Dvořáková
3_Jůzlová

 

1. MINIŠKOLIČKA

12. března navštívili rodiče se svými předškoláčky naši školu. Využili možnosti prohlédnout si první třídu. Děti se společně naučily básničku, nakreslily pěkné obrázky, vyrobily jarní sluníčka a plni dojmů se vypravily domů.                       p. uč. J.Benešová, M. Weinhöferová

2. MINIŠKOLIČKA

V úterý 26.3. 2019 proběhla i druhá miniškolička pro příští prvňáky. Podobně jako loni jsme ji strávili ve sportovním oblečení a v tělocvičně, kde si děti vyzkoušely různé pohybové aktivity. Od společného zahřátí a protažení, přes hry s míčem a padákem až k překážkové dráze a lezecké stěně. Nakonec předškoláky čekala malá odměna a pozvání na zápis, který se bude konat zanedlouho.                                                                               p.uč. M.Chalupa, P. Němcová

Miniškolička 2
Miniškolička 2
Miniškolička 2

První jarní den přišly děti z mateřské školy k prvňáčkům. Společně jsme si zazpívali, zacvičili, vyzkoušeli malovaní. Dětem se společná práce dařila.

          p. uč. J.Benešová

1.třída - návštěva z MŠ Bory
1.třída - návštěva z MŠ Bory
1.třída - návštěva z MŠ Bory

V úterý 19. 3. jsme se vypravili do Velkého Meziříčí na exkurzi do tiskárny Protisk Prchal. Byla to jedna z odměn, kterou děti získaly v soutěži Moje kniha, kterou vyhlásila koncem loňského roku Obecní knihovna Bory. Odměnu jsme si řádně užili, měli jsme možnost podívat se přímo do provozu tiskárny, kde nám zaměstnanci a pan majitel ochotně ukázali různé stroje a technologie, které používají při tisku knih, letáků, plakátů a různých brožur. Někteří žáci na závěr vyslovili přání, že by chtěli jednou v tiskárně pracovat. Stihli jsme se ještě krásně projít, navštívit dětské hřiště a zamlsat v cukrárně. Děkujeme paní Křížové za zprostředkování zajímavé exkurze a zaměstnancům a panu majiteli tiskárny za čas, který nám věnovali a za dárky, kterými nás obdarovali.                                    Tř.uč. p. Němcová

   
   

Kalendář akcí  

Den dětí
pátek 31.05.2019
07:40
- 12:15 hod.
Železný mužíček
úterý 04.06.2019
07:40
- 12:45 hod.