V úterý 11. 2. se to v první třídě hemžilo princeznami, piráty, policisty, indiány, nechyběli ani ninjové, čarodějky, kostlivec či sportovec.  Konal se totiž karneval.  Děti si nejdříve udělaly přehlídku a průvod masek a pak se daly do práce. V českém jazyce např. hádaly pohádkové bytosti v aktivitě „Kdo jsem“ a luštily tajné slovo. V pracovních činnostech tvořily ve dvojicích veselého klauna. V hodině předmětu Člověk a svět jsme se věnovali tématu zdraví, nemoci, úrazu a tak jsme vyzkoušeli, jak nám funguje zrak a sluch.  V této aktivitě si nejlépe vedla indiánka. O nemocech a úrazech toho věděli nejvíce naši piráti a kostlivec. Hodinu psaní jsme zahájili pohádkou Teta to plete, to se ale nedalo říci o našich účastnících karnevalu. Ti to nepletli a poznali všechna písmena.  Nechyběla také tombola, ze které si každý odnesl drobnou cenu. Karneval se vydařil a těšíme se na další v příštím roce.      Tř.uč. P. Němcová

Karneval 1.třída
Karneval 1.třída
Karneval 1.třída

Koncem měsíce ledna si děti z 1., 2. 4. a 5. třídy zopakovaly zásady první pomoci, které jim přišla osvěžit paní Filipová. Také si vyzkoušely obvázat ruku, nohu a na figuríně zahájit masáž srdce.

1. stupeň PRVNÍ POMOC
1. stupeň PRVNÍ POMOC
1. stupeň PRVNÍ POMOC

Již tradičně každý rok touto dobou navštěvuje v hodině angličtiny devátá třída čtvrtou třídu. I letošní deváťáci si mohli vyzkoušet profesi učitele. Nejdříve je čtvrťáci přivítali písní Doctor. Pak si obě třídy zazpívaly jednu píseň společně a už se mohla rozjet hodina naplno. Ve dvojicích si žáci zopakovali orientaci ve městě, následovalo vysvětlení přítomného času průběhového od starších spolužáků. Poté se rozběhla konverzace na běžná témata. Na závěr si  všichni zahráli "bombu". Touto hrou si žáci  ještě zopakovali starší slovní zásobu. Deváťákům se hodina povedla a čtvrťákům se tato neobvyklá výuka moc líbila. 

Marta Aubusová

V pondělí 13.1. 2020 proběhla v páté třídě první část programu primární prevence s názvem Umím (se) rozhodnout. Společně s lektorkami jsme strávili tři vyučovací hodiny mimo lavice. Během programu jsme se zamysleli nad svými vlastnostmi a vztahy ve třídě. Vyzkoušeli jsme si i svou spolupráci a mrštnost při hře s lany. Druhá část programu nás čeká na jaře.

Věra Musilová, tř. uč.

 

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.