V pátek 24. 10. 2014 připravili učitelé  základní školy spolu s žákyněmi 9. ročníku pro děti z 2. až 5. třídy zajímavý den.  Původně měl probíhat venku v lese a na loukách, ale počasí nám nepřálo.

celá fotogalerie

Ve čtvrtek 23. října 2014 jsme měli možnost přenést se v čase do První republiky.

Žáci 8. třídy s paní učitelkou Aubusovou pracovali totiž v průběhu října na projektu "Výlet do První republiky". Jejich úkolem bylo v krátkém vystoupení připomenout, proč slavíme 28. říjen jako státní svátek a přiblížit nám atmosféru vzniku naší republiky. To si jim podařilo mimo jiné i díky dobovým kostýmům a hudbě.

Další foto zde.

 

Ve středu 25. června 2014 se žáci 9. třídy rozloučili v zasedací místnosti obecního úřadu se základní školou.Této slavnostní akce se kromě vycházejících žáků zúčastnili také někteří rodiče, ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka, třídní učitelka Dagmar Křížová a za sbor pro občanské záležitosti Jana Zikmundová. Starosta obce předal ve svém projevu žákům několik cenných rad do života. Ředitel školy připravil prezentaci, ve které promítal vážné i úsměvné fotografie z uplynulých devíti let, zavzpomínal na různé školní akce i na úspěchy vycházejících žáků. Nakonec se slova ujala třídní učitelka, která popsala svoje dojmy z práce ve vycházející třídě. To už mnohým přítomným ukáply slzy dojetí. Poté již žáci jeden po druhém převzali osvědčení o výsledcích závěrečných zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy.

 Celá fotogalerie zde

Dne 3. června 2014 si žáci deváté třídy zkusili vyměnit své role s učiteli na 1. stupni. „Noví učitelé“ se zhostili své funkce na výbornou. Nejprve všichni absolvovali náslech u daného učitele, aby se mohli podívat, jak to v hodinách probíhá. Potom si nachystali přípravu na hodinu, kterou předem konzultovali se svými skutečnými učiteli. Někteří si připravili pomůcky (nebo si je půjčili), křížovky, diktáty, kvízy atd. Horší bylo udržet kázeň u starších žáků a hlavně zaujmout třídu, aby pracovala.

Celá fotogalerie zde

Již šestým rokem probíhal na naší škole projekt pro žáky 9. ročníku "Malé školní maturity". Od dubna psali žáci písemné práce z českého jazyka a matematiky, a to za každý ročník základní školy. Dále si podle zájmu vybrali jedno z témat svojí závěrečné práce - z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, anglického jazyka, chemie nebo fyziky. 

Hlavní dny maturit byly 9. - 10. června 2014. Žáky čekala nejprve zkouška z matematiky /dva příklady/, z českého jazyka /větný rozbor a otázka z literatury/ a obhajoba závěrečné práce před komisí. Všichni žáci přistoupili k malé maturitě zodpovědně a nikdo z nich nezklamal.

Výsledky maturit byly hodnoceny v procentech. Žáci se je dozví na slavnostním ukončení základní školy a vyhlášení výsledků maturit v zasedací místnosti obecního úřadu, kam budou pozváni oni i jejich rodiče.

 Další fotografie ve fotogalerii - 6 stran