Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 16. května 2018 od 15.30 do 17 hodin v kmenových učebnách.

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhlo v 5. – 9. třídě místní kolo Zlatého listu. Bylo krásné počasí, a tak se celá soutěžní stezka uskutečnila v přírodě. Trasa vedla od čistírny odpadních vod kolem kompostárny, rybníků a slunečních hodin. Na jednotlivých stanovištích odpovídaly děti na všetečné otázky rozhodčích – našich učitelů, předsedy ČSOP BORY pana Kříže a bývalého žáka Radima Charváta. Poznávaly minerály a horniny Vysočiny, obojživelníky a další vodní živočichy, ptáky, keře, stromy a rostliny. Nechyběly ani otázky z ochrany životního prostředí a z myslivosti.

Program byl doplněn také opékáním špekáčků a tvořením. Z použitých plechovek vyráběli žáci důmyslné květináčky, do kterých sázeli bylinky jako rýmovník, rozmarýn nebo pokojové rostliny, např. fialky, zelenec apod.

Fotogalerie ze Zlatého listu

 Další fotografie zde

V pátek 20. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Tentokráte se nesl v duchu různých povolání, se kterými se děti setkávají. K zápisu se dostavilo 18 dětí se svými rodiči. Vzhledem k jedné žádosti o odklad školní docházky bude v příštím školním roce navštěvovat první třídu 17 prvňáčků – 9 chlapců a 8 dívek. Přejeme všem dětem a jejich rodičům úspěšný start do školy.

Na středu 4. dubna 2018 vyhlásila 6. třída Den s bláznivým účesem. Děti ten den mohly přijít do školy v netradičním účesu. Mile nás překvapila kreativita dětí. Určitě děkujeme za pomoc při vytváření účesů všem maminkám a tatínkům. Kritéria bodování byla známa předem. Body za účes, popřípadě i za kostým, jsme sečetli a udělali průměr na třídu. Soutěž vyhrála 1. třída, kde mělo nejvíce dětí crazy účes i kostým. Musíme zmínit i 3. třídu, kde měl úplně každý žák originální účes, ale obsadila 2. místo. Na 3. místě se umístila osmá třída.       

Žáci 6. třídy a p.uč. Aubusová 

Zápis 2018

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, informujte se u vedení školy o náhradním termínu.

Všechny potřebné formuláře vyplní rodiče u zápisu. Pro usnadnění průběhu zápisu lze zápisní list vyplnit předem. K vyzvednutí bude na borských miniškoličkách 15. 3. a 10. 4. nebo je ke stažení zde.