Ve středu 7.12. přijel na naši školu zástupce POLICIE ČR. Žákům 5. a 6. ročníku přiblížil důležitost bezpečného chování na internetu a problémy kyberšikany. Žáci 8. a 9. ročníku měli téma prevence návykových látek.

J.Benešová

V pátek 4. 3. proběhla v 5. třídě druhá část programu "Umím (s)e rozhodnout".
Nejprve žáci hráli hru "Kdo jsem?", při níž se snažili uhádnout, kdo ze
spolužáků je autorem daného dotazníku. Druhá část programu patřila aktivitě
zvané "Srdce naší třídy", kdy žáci hodnotili svůj kolektiv. Všichni dospěli k
závěru, že se ve třídě cítí příjemně, protože tu našli dobré kamarády, se
kterými si rozumí.

V pátek 15.1. se žáci 5.třídy zúčastnili preventivního programu "Umím (se) rozhodnout. Během tří hodin žáci řešili různé situace (např. kouření spolužáka, osamělá spolužačka) a hledali nejlepší možné řešení. Na závěr si zahráli několik her pro pobavení i stmelení kolektivu. Celý program přispěl k lepšímu klimatu ve třídě a k upevnění správných morálních zásad.

   p.uč. Nožičková

V úterý 9.6.2015 absolvovali žáci sedmého ročníku v rámci hodiny Výchova ke zdraví přednášku s paní Mgr. Olgou Jaškovou z městského úřadu ve Velkém Meziříčí  na téma sociálně-právní ochrana dětí. Dověděli se spoustu zajímavých informací o této oblasti, např. ve kterých případech a kam se můžou obrátit s žádostí o pomoc. Přednáška byla doplněna zajímavými příklady z praxe.