Školní rok 2019 / 2020 je už rokem pátým, kdy jsou děti v nové budově mateřské školy. V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno padesát dětí. Ponechali jsme rozdělení dětí do tříd podle věku. V jedné třídě tedy byly děti od dvou do čtyř let věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od čtyř do sedmi let- Včelky. Ve třídě Včeliček vzdělávaly děti p. učitelky Jana Zikmundová a Romana Štěpánková, v této třídě bylo zapsáno dvacet pět dětí. Ve třídě Motýlků bylo zapsáno také dvacet pět dětí a vzdělávaly je p. učitelka Ivana Novotná a vedoucí učitelka Marcela Plocková. V mateřské škole pracovaly také tři asistentky pedagoga, bez kterých by provoz a vzdělávání dětí bylo velmi náročné. Do MŠ nastupuje stále více dětí dvouletých. Takto malé děti vyžadují větší péči a potřebují individuální přístup a přibývá i dětí se speciálními a vzdělávacími potřebami. Najít dobrou asistentku pedagoga je velmi složité, ale my jsme měli letos štěstí! Provozními zaměstnanci jsou p. Krejčová-kuchařka a p. Kujalová-školnice. 

Byla aktualizována záložka dokumenty - stanovení úplaty za červenec a srpen 2020 a stanovení úplaty ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde:

 

Vážení rodiče,

v průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání byl přijat větší počet žádostí, než je kapacita MŠ. Z tohoto důvodu jsem požádal obec o schválení výjimky z nejvyššího počtu. Tato výjimka bude projednána v tomto týdnu. Vzhledem k tomu posunuji termín zveřejnění seznamu přijatých dětí na pondělí 1. 6. 2020.

 Mgr. František Eliáš, ředitel školy

Stanovení úplaty za květen 2020 ke stažení zde: