V měsíci únoru si děti povídaly o zimní přírodě, životě zvířat v tomto ročním období a o řemeslech a povolání.

V pátek 14. 2. 2020 proběhl v MŠ karneval. V tomto školním roce jsme ho obohatili o program s kouzelníkem a jeho vystoupením nazvaným „Čarování se zvířátky“.

V rámci povídání o povolání se uskutečnila exkurze na obecní úřad za paní starostkou. Děti měly za úkol sledovat, jak je vybavená místnost, ve které pracuje p. starostka a zjistit, co potřebuje ke své práci. Své dojmy pak děti nakreslily.

Děti z mateřské školy navštěvují každý rok prvňáčky před „svým“ zápisem do základní školy. 

Témata prosince jsou spojena s lidovými tradicemi. Mikulášem a vánočními svátky.

MŠ - prosinec
MŠ - prosinec
MŠ - prosinec

   
   

Kalendář akcí