Projekt spojený s tématem svatého Martina jsme ve školce velmi pečlivě plánovali. Putování předcházelo  odpolední tvoření s rodiči, na kterém si společně s dětmi vyrobili lucerničky. Před plánovanou akcí si děti také ve školce o sv. Martinovi povídaly, dozvěděly se o něm legendu, naučily se písničku Martin na bílém koni a vyráběly výrobky spojené s tématem. Sedmého listopadu jsme se všichni sešli před školkou, kde putování začínalo. Děti na cestě za Martinem plnily různé úkoly. Jezdily na koníkovi, hledaly a zatloukaly podkovy, krmily koně mrkví, počítaly rozinky na svatomartinských koláčích a dokonce krmily i husu. Na konci cesty je čekala odměna v podobě perníčků a upomínkový list.                                                                                                                                                                    

Děkujeme rodičům za pohodová odpoledne i za velmi kladná ocenění  naší práce. Vaší spokojenosti a pochvaly si velmi vážíme a je pro nás motivací pro plánování dalších společných aktivit. I nám se tato společná akce líbila a můžeme tedy říci, že se vydařila.

Využili jsme nabídky Státní veterinární správy a zapojili se do projektu Máme rádi zvířata. Tento projekt má za úkol předat předškolním dětem hravou a zábavnou formou informace o zvířatech, která mohou žít v domácnostech a pěstovat také u dětí kladný  vztah ke zvířatům.

MŠ - veterina
MŠ - veterina
MŠ - veterina

Témata měsíce října jsou spojená s prací na zahradě a na poli. Děti se tedy seznamovaly s plodinami, ovocem, zeleninou a činnostmi, které se na podzim na zahradách a polích dělají.

 

Spadlá z nebe

Muzikofiletický příběh paní Mgr. Svatavy Drlíčkové, ve kterém netradiční nástroje vyprávějí o nočním dění na nebi.

MŠ - muzikofiletika
MŠ - muzikofiletika
MŠ - muzikofiletika

Jako doplněk při vzdělávání v MŠ využíváme IAT, kterou si děti velmi oblíbily. Nejvíce je baví hrát na ní pexeso. V návaznosti na témata měsíce října jsme vybírali i úkoly- třídění ovoce a zeleniny, upevňování znalosti  základních barev pomocí mašliček na dráčkovi, ekologie-rozhodnout , co do lesa patří a nepatří, používat správně prostorové vztahy, procvičovat grafomotoriku, rozvíjet slovní zásobu, matematické představy, pozornost a paměť.

MŠ - IAT
MŠ - IAT
MŠ - IAT

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.