ostatní fotky ve fotogalerii

ostatní fotky ve fotogalerii

Součástí programu mateřské školy jsou i témata zaměřená na podporu zdraví, na vytváření zdravých životních návyků a postojů. V rámci integrovaného bloku v měsíci říjnu si děti povídaly o zdravých a nezdravých potravinách, seznámily se s pojmem „Potravinová pyramida“.

Kluci se zajímají o techniku, holčičky si zase rády hrají na princezny. Na vycházce pozorujeme stroje, ve třídě si zahrajeme s lidovým říkadlem.

Děti se už ve školce „zabydlely“, zvykly si na nové prostředí, paní učitelky, režim..

Aby se tu cítily ještě lépe, starší děti si pro své malé kamarády připravily dramatizaci pohádky

O veliké řepě.

 

O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě

V předškolním věku se děti učí především nápodobou. Pohádka starších dětí zafungovala jako velká motivace k hereckému výkonu mladších dětí. Také ony si pohádku „O veliké řepě“ se zájmem zahrály.

 

   
   

Kalendář akcí  

Turnaj v miniházené
čtvrtek 13.12.2018
07:00
- hod.
Vánoční den
pátek 21.12.2018
07:40
- 12:15 hod.
Vánoční florbalový turnaj pro ZŠ
čtvrtek 27.12.2018
07:30
- hod.
Třídní schůzky
středa 09.01.2019
15:30
- 17:00 hod.