V měsíci červnu je do programu mateřské školy zařazen integrovaný blok s názvem „Planeta Země“. Vyprávíme si s dětmi o naší planetě, o řekách a mořích. Dozvíme se mnoho zajímavého o naší vlasti, o vesnici ve které žijeme. Hledáme zajímavá místa v obci, chodíme na vycházky k rybníkům, do lesa, plánujeme výlety do okolí.

Svátek maminek jsme ve školce oslavili  tvořením dětí a rodičů z keramické hlíny. Radost a nadšení z výrobků byla veliká.

V sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA jsou přidané nové fotky ve fotogalerii.

1. Bubáci na hradě Strachově - pohádky víly srdíčkové

2. Pečeme jablečnou pohádku

3. Jak chudý člověk ke štěstí přišel - manželé Machkovi

4. Vítáme jaro

Janku co to znamená, když ti svítí červená !!!

Do mateřské školy přijelo Divadélko malé Bo s výchovně vzdělávacím pořadem zaměřeným na dopravní výchovu. Děti se společně s Jankem vydaly do ulic města, kde řešily různé dopravní situace.

Program dopravní výchovy v mateřské škole

Naším cílem je, aby děti získaly vědomosti a zkušenosti z dopravní výchovy, vytvořily si správné návyky pro bezpečný pobyt venku. Rozvíjíme tedy paměť, pozornost, soustředěnost, vnímání a orientaci v prostoru a čase. Důležitá je také ukázněnost, opatrnost a vztah ke zdraví.