Poslední týden v červnu jsme na školní zahradě měli rozloučení s předškoláky. Děti se na „pasování na školáky“ velmi těší, pro nás je tato chvíle dojemná a svým způsobem i zvláštní. Loučíme se s dětmi, se kterými jsme prožili i čtyři roky společného života v mateřské škole. Posiluje nás ale vědomí, že do dalšího stupně vzdělávání odchází děti samostatné, zdravě sebevědomé a citlivé.

 Prázdninový provoz je naplánován na prvních 14 dní v červenci a nový školní rok začne 1. 9. 2014. Pro rodiče nových dětí plánujeme schůzku poslední týden v srpnu, kde se dozví podrobnosti o provozu školy. Rodiče budeme o schůzce informovat sms zprávou.

 

Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a v září zase nashledanou !

                                                                                                                        Kolektiv MŠ Bory

 

Starší děti si naplánovaly dva výlety do okolních vesnic. Počasí jim přálo. Cesta do Radenic vede po staré silnici, do Skleného šly děti lesem a také si prohlédly vlakové nádraží. Ve Skleném navštívily Anetku, Honzíka a Adámka, v Radenicích hledaly Moničku a Jiříka.

Děti z mladšího oddělení se vydaly na „Cestu za pokladem“, který na nás čekal ukrytý v lese.  Nejdříve jsme si ho ale museli zasloužit plněním úkolů schovaných v trávě. Zopakovali jsme si tak barvy, geometrické tvary, názvy zvířat, počítali jsme a zpívali.

V měsíci červnu je do programu mateřské školy zařazen integrovaný blok s názvem „Planeta Země“. Vyprávíme si s dětmi o naší planetě, o řekách a mořích. Dozvíme se mnoho zajímavého o naší vlasti, o vesnici ve které žijeme. Hledáme zajímavá místa v obci, chodíme na vycházky k rybníkům, do lesa, plánujeme výlety do okolí.

Svátek maminek jsme ve školce oslavili  tvořením dětí a rodičů z keramické hlíny. Radost a nadšení z výrobků byla veliká.

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.