Jako doplněk při vzdělávání v MŠ využíváme IAT, kterou si děti velmi oblíbily. Nejvíce je baví hrát na ní pexeso. V návaznosti na témata měsíce října jsme vybírali i úkoly- třídění ovoce a zeleniny, upevňování znalosti  základních barev pomocí mašliček na dráčkovi, ekologie-rozhodnout , co do lesa patří a nepatří, používat správně prostorové vztahy, procvičovat grafomotoriku, rozvíjet slovní zásobu, matematické představy, pozornost a paměť.

MŠ - IAT
MŠ - IAT
MŠ - IAT

Do této soutěže se mateřská škola zapojila z důvodu neustálé nutnosti připomínání hygienických zásad, které si děti musí v předškolním věku dobře osvojit, aby je pak používaly po celý svůj život. Formou hry jsme se vydali lovit bakterie, které děti ulovily pokaždé, když si umyly ruce. Děti hra velmi baví, na začátku hry si umývaly ruce i 20x za dopoledne, jen aby mohly „baciláka“ ulovit.

MŠ - DOMESTOS
MŠ - DOMESTOS
MŠ - DOMESTOS

 

V měsíci září probíhalo v mateřské škole adaptační období, ve kterém si děti zvykaly na paní učitelky, režim v mateřské škole a na nové kamarády. Témata tohoto období jsou - Kdo všechno přišel do školky a Mám kamarády.  Vytvořili jsme si pravidla ve třídách, která jsou v kolektivu dětí velmi potřebná, opakovali  jsme značky,  upevňovali jsme hygienická pravidla a zdokonalovali jsme se v sebeobslužných  činnostech .  Děti se seznámily s budovou školy, školní zahradou a provozními zaměstnanci. V září jsme také viděli pohádkové představení  O myšce Lojzičce a podpořili jsme děti  základní školy velkým potleskem při vystoupení v cirkuse Happy Kids.

MŠ - září ve školce
MŠ - září ve školce
MŠ - září ve školce

Školní rok 2018 / 2019 je už čtvrtým rokem, kdy jsou děti v nové budově mateřské školy. V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno padesát dětí. Ponechali jsme rozdělení dětí do tříd podle věku. V jedné třídě tedy byly děti od dvou do čtyř let věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od čtyř do sedmi let- Včelky. Ve třídě Včeliček  pracovaly p. uč. Jana Zikmundová a Romana Štěpánková, v této třídě bylo zapsáno dvacet pět dětí. Ve třídě Motýlků bylo zapsáno také dvacet pět dětí a pracovaly zde p. uč. Ivana Novotná a ved. uč. Marcela Plocková. Ve třídě Včelek pracovala po celý školní rok i asistentka pedagoga, do třídy Motýlků se na měsíce duben, květen a červen podařilo zajistit školní asistentku. Provozními zaměstnanci jsou p. Krejčová-kuchařka a p. Kujalová-školnice.  

Mateřskou školu navštěvují děti z obcí: Bory, Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov a Kněževes.  Zápis na školní rok 2019/2020 proběhl v květnu a k zápisu přišlo šestnáct dětí. Patnáct dětí bylo přijato, jedno dítě nepřijato z kapacitních důvodů. Do základní školy odchází  dětí patnáct. 

MŠ - zpravodaj
MŠ - zpravodaj
 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde: