Tématy měsíce jsou Tělo a zdraví a Co umí vítr a déšť. Od toho se odvíjí i program a nabídka vzdělávání dětí. Tentokrát jsme nabídku obohatili i o práci s keramickou hlínou/vyráběli jsme vánočních dárečky/ a nácvik pásma na rozsvěcení vánočního stromu v Borech. Za chvíli tu máme Mikuláše s čertem, proto nás navštívilo i divadlo s čertovskou pohádkou.

MŠ - listopad
MŠ - listopad
MŠ - listopad

Interaktivní tabuli používáme na zpestření vzdělávací nabídky a děti na ní pracují po skupinkách. V tomto měsíci jsme se zaměřili na opakování znaků ročního období, procvičovali jsme názvy geometrických tvarů, základní barvy, upevňovali jsme počet 1-3, trénovali jsme pozornost a paměť.   Při grafomotorických cvičeních uvolňovali ramenní kloub a zápěstí.

MŠ - IAT
MŠ - IAT
MŠ - IAT

Projekt spojený s tématem svatého Martina jsme ve školce velmi pečlivě plánovali. Putování předcházelo  odpolední tvoření s rodiči, na kterém si společně s dětmi vyrobili lucerničky. Před plánovanou akcí si děti také ve školce o sv. Martinovi povídaly, dozvěděly se o něm legendu, naučily se písničku Martin na bílém koni a vyráběly výrobky spojené s tématem. Sedmého listopadu jsme se všichni sešli před školkou, kde putování začínalo. Děti na cestě za Martinem plnily různé úkoly. Jezdily na koníkovi, hledaly a zatloukaly podkovy, krmily koně mrkví, počítaly rozinky na svatomartinských koláčích a dokonce krmily i husu. Na konci cesty je čekala odměna v podobě perníčků a upomínkový list.                                                                                                                                                                    

Děkujeme rodičům za pohodová odpoledne i za velmi kladná ocenění  naší práce. Vaší spokojenosti a pochvaly si velmi vážíme a je pro nás motivací pro plánování dalších společných aktivit. I nám se tato společná akce líbila a můžeme tedy říci, že se vydařila.

Využili jsme nabídky Státní veterinární správy a zapojili se do projektu Máme rádi zvířata. Tento projekt má za úkol předat předškolním dětem hravou a zábavnou formou informace o zvířatech, která mohou žít v domácnostech a pěstovat také u dětí kladný  vztah ke zvířatům.

MŠ - veterina
MŠ - veterina
MŠ - veterina