Měsíc březen je spojován s pohádkami a knihami. Děti se tedy vydaly do místní knihovny, do které chodí velmi rády a pravidelně.

Malým ohlédnutím do zimního období jsou fotografie z letošního karnevalu u Včeliček

Kritéria pro přijetí do MŠ ke stažení zde:

Pozvánka k zápisu do MŠ zde ke stažení:

Již druhým rokem organizujeme pro děti ze třídy „ Včelek“ lekce polytechnické výchovy. Rozvíjíme tak manipulační schopnosti, vizuální schopnosti, orientaci

v prostoru i na ploše/mapě/. Děti se učí spolupráci ve skupinkách, vzájemnému dorozumívání a toleranci. 1.lekce měla název „Malý stavitel města“, 2. lekce „Malý architekt“.

MŠ -polytechnická výchova
MŠ -polytechnická výchova
MŠ -polytechnická výchova