Výchovně vzdělávací představení, ve kterém si děti povídaly o vodě a jejím významu pro člověka. Také o tom, jak člověk ovlivňuje svým chováním kvalitu vody a svět kolem nás.

 

Podzimní ohlédnutí

Zima nám už podle kalendáře pomalu nastupuje, my jsme ale ještě nedávno využívali k činnostem plody podzimu. Budou se nám hodit, až půjdeme krmit zvířátka z lesa.

Mateřská škola se snaží posilovat imunitní systém dětí např. tím, že pravidelně zařazuje do svého programu tělovýchovné chvilky, dbá na dodržování hygieny a hygienické návyky neustále u dětí upevňuje. Za příznivého počasí děti chodí na zahradu nebo na procházky. MŠ také nastavuje pravidelný denní režim s dostatečným množstvím odpočinku /spánku. K důležitým faktorům patří i správný a vhodný výběr stravy a pitného režimu. Na pitný režim MŠ využívá v tomto období čaje z L. C. Rosa. Přislazujeme medem, který jsme dostali od pana Kříže z Borů, kterému tímto moc děkujeme.

 

Odpolední odpočinek je součástí vnitřního režimu každé mateřské školy, který se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Odpočinek je pro děti důležitý z hlediska duševního i fyzického vývoje. Relaxace je velmi důležitá. Když se děti naučí přes den relaxovat, nemají později ve škole sklony k hyperaktivitě a nepozornosti.

Mateřská škola na začátku školního roku zakoupila nová lehátka s matracemi. Podívejte se, jak se nám na nich krásně odpočívá.

ostatní foto zde