V rámci vzdělávacího programu pravidelně spolupracujeme s místními dobrovolnými hasiči, kteří se dětem hravou a zajímavou formou snaží přiblížit práci hasičů, seznámí děti s jejich vybavením a pomůckami . Za velmi důležité považujeme preventivní výchovné působení na děti v oblasti bezpečného chování. V tomto týdnu také proběhl cvičný požární poplach.

Měsíc březen je spojován s pohádkami a knihami. Děti se tedy vydaly do místní knihovny, do které chodí velmi rády a pravidelně.

Malým ohlédnutím do zimního období jsou fotografie z letošního karnevalu u Včeliček

Kritéria pro přijetí do MŠ ke stažení zde:

Pozvánka k zápisu do MŠ zde ke stažení: