Den dětí jsme se rozhodli oslavit společným soutěžením dětí a rodičů na školkové a školní zahradě. Připravili jsme takové soutěže, kterých se museli účastnit společnými silami děti i rodiče. Hráli jsme si na zahradníky, vodníky a víly, překonávali jsme překážky a skládali obrázky. Na konci cesty na nás čekala odměna v podobě buřtíků, o kterou se staraly lesní žínky.

Největší odměnou pro nás byla ale také chvála maminek a tatínků za krásně připravené odpoledne, které mohly strávit se svými dětmi. Děkujeme, moc nás to potěšilo.

MŠ -den dětí
MŠ -den dětí
MŠ -den dětí

V měsíci červnu vyrážíme s dětmi prozkoumávat okolí našeho bydliště, okolí Borů. Podívejte se, kde všude jsme byli. Poznáváte to ?

Do červnových témat zařazujeme témata, která se týkají vody, vodních živočichů a života ve vodním prostředí. Jako zpestření jsme  shlédli i pohádku O zlaté rybce.

 

MŠ -Zlatá rybka
MŠ -Zlatá rybka
MŠ -Zlatá rybka

Rej čarodějnic a čarodějů jsme si naplánovali na poslední týden v dubnu. Velmi mile nás překvapilo, že všechny děti přišly v nějaké masce. Děkujeme tedy maminkám za jejich pomoc při chystání kostýmů pro děti a také celému personálu MŠ, který se také zapojil a podpořil čarovnou atmosféru.

MOTÝLCI

VČELKY

MŠ -čarodějnice VČELKY
MŠ -čarodějnice VČELKY
MŠ -čarodějnice VČELKY

V letošním školním roce děti navštívily paní Křížovou už potřetí. Po pohádce O zvířátkách a loupežnících si děti mohly půjčit nejenom knihy, ale i společenské hry, které velmi rády hrají.

MŠ - knihovna
MŠ - knihovna
MŠ - knihovna