Nápad paní učitelky Romany, nabídnout rodičům a dětem aktivitu „Kamínkování“, našel velmi rychle svoje uplatnění. Podle zaslaných fotek rodiče s dětmi kamínky malují a pak na procházkách děti tyto svoje poklady vyměňují za jiné. Všechny paní učitelky také pilně malují. Každá namalovala už víc jak 60 kamínků, aby měly děti co nacházet, co vyměňovat, z čeho vybírat. Na fotografiích můžete vidět, jaké poklady děti nacházely.

MŠ - KAMÍNKY

foto zde

nové fotky zde

V měsíci únoru si děti povídaly o zimní přírodě, životě zvířat v tomto ročním období a o řemeslech a povolání.

foto zde

V pátek 14. 2. 2020 proběhl v MŠ karneval. V tomto školním roce jsme ho obohatili o program s kouzelníkem a jeho vystoupením nazvaným „Čarování se zvířátky“.

foto zde

V rámci povídání o povolání se uskutečnila exkurze na obecní úřad za paní starostkou. Děti měly za úkol sledovat, jak je vybavená místnost, ve které pracuje p. starostka a zjistit, co potřebuje ke své práci. Své dojmy pak děti nakreslily.

foto zde

Děti z mateřské školy navštěvují každý rok prvňáčky před „svým“ zápisem do základní školy.

foto zde