Školní rok 2018 / 2019 je už čtvrtým rokem, kdy jsou děti v nové budově mateřské školy. V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno padesát dětí. Ponechali jsme rozdělení dětí do tříd podle věku. V jedné třídě tedy byly děti od dvou do čtyř let věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od čtyř do sedmi let- Včelky. Ve třídě Včeliček  pracovaly p. uč. Jana Zikmundová a Romana Štěpánková, v této třídě bylo zapsáno dvacet pět dětí. Ve třídě Motýlků bylo zapsáno také dvacet pět dětí a pracovaly zde p. uč. Ivana Novotná a ved. uč. Marcela Plocková. Ve třídě Včelek pracovala po celý školní rok i asistentka pedagoga, do třídy Motýlků se na měsíce duben, květen a červen podařilo zajistit školní asistentku. Provozními zaměstnanci jsou p. Krejčová-kuchařka a p. Kujalová-školnice.  

Mateřskou školu navštěvují děti z obcí: Bory, Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov a Kněževes.  Zápis na školní rok 2019/2020 proběhl v květnu a k zápisu přišlo šestnáct dětí. Patnáct dětí bylo přijato, jedno dítě nepřijato z kapacitních důvodů. Do základní školy odchází  dětí patnáct. 

MŠ - zpravodaj
MŠ - zpravodaj
 

V týdnu od 13. do 17. května se mateřská škola zapojila do výukových programů, které byly zaměřené na přírodu. Zúčastnili jsme se programu s ochočenou liškou obecnou a programu v mobilním planetáriu, které zajistila Obec Bory. / E- liška a Jak měsíc putoval ke slunci na návštěvu/. Ve spolupráci s rodiči proběhlo v tomto týdnu i krásné a velmi poutavé povídání o práci včelaře a životě včel.

MŠ - DEN ZEMĚ
MŠ - DEN ZEMĚ
MŠ - DEN ZEMĚ

V pondělí 29. dubna jsme připravili „Čarodějnickou stezku“, kterou si rodiče s dětmi měli za úkol projít nebo proletět.. Na stezce se také plnily úkoly. /např. počítání havěti, házení ropuchou, poznávání bylinek, vaření lektvarů, létání na koštěti, cesta obratnosti a šikovnosti/. Děti přišly v krásných kostýmech a společně s rodiči si odpoledne užívali.

Další lekcí z cyklu Malé technické univerzity byl projekt zaměřený na profesi archeologů. Děti se seznámily se základy profese archeologa, s určováním původu a doby nálezů, s průzkumem základů prastarých staveb a následnou rekonstrukcí objevených budov.

MŠ - malý archeolog
MŠ - malý archeolog
MŠ - malý archeolog

Již dlouho spolupracuje mateřská škola s oddílem mladých hasičů z Borů. Děti si v rámci jejich návštěvy opakují pravidla bezpečného chování doma i v přírodě, vyzkouší si požární útok a poslechnou si poučnou pohádku s požární tématikou. Letos se nám vydařilo nádherné počasí a návštěva tedy mohla probíhat venku, kde na děti čekalo také nové hasičské auto. Děti byly velmi nadšené a všechny využily možnosti se posadit za volant, vyzkoušet vysílačku nebo si zahoukat.                                  Děkujeme za krásné dopoledne