V úterý 17. září 2019 rozdali třídní učitelé žákům nabídku kroužků pro školní rok 2019/2020. Vyplněný dotazník odevzdávají žáci do pondělí 20. září 2019. Informace o zahájení kroužků obdrží poté od vedoucích kroužků.

V pondělí 2. září 2019 jsme ve škole přivítali 17 nových prvňáčků. První den je do školy doprovodili jejich rodiče. Po slovech starostky obce Ing. Lucie Dostálové a ředitele školy Mgr. Františka Eliáše a předání dárků se již děti s paní učitelkou Mgr. Pavlínou Němcovou s chutí pustily do práce.

Přejeme dětem úspěšný start do školní docházky a rodičům radost z dětí.

Další fotografie zde

V pondělí 2. září 2019 zahájíme nový školní rok.

Žáci 2. - 9. ročníku se sejdou v 7.40 hodin ve svých třídách. Školní rok zahájí spolu s třídními učiteli. Předpokládaný konec je po 2. vyučovací hodině (v 9.20 hodin).

Žáci 1. třídy a jejich rodiče se sejdou také v 7.40 hodin v učebně 1. třídy. Ve škole je přivítá ředitel školy, starostka obce a třídní učitelka.

Obědy pro žáky ve školní jídelně se vaří od úterý 3. září 2019. Přihlášky na obědy obdrží rodiče nových prvňáčků na společném zahájení.

Přihlášky do školní družiny rozdají žákům třídní učitelé v první školní den - 2. září.

 

V pondělí 2. 9. 2019 je třeba přihlásit docházku dětí na stravování. Žádáme rodiče, aby si ověřili správnost platebních údajů. U všech strávníků dochází ke změně platební částky! V případě nově docházejících dětí si rodiče přijdou  vyplnit přihlášku na stravování. Obědy se pro žáky vaří ve školní jídelně od úterý 3. 9. 2019.

Placení stravného je pravidelně 1. středu v daném měsíci od 6.30 do 15.00 hod.

Olga Padalíková, vedoucí ŠJ