Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 13. října se žáci 7., 8. a 9. ročníku rozjeli za poznáním našeho hlavního města. Nejprve jsme navštívili Technické muzeum, kde jsme asi nejvíce obdivovali expozici věnovanou dopravním prostředkům, vesmíru a oddělení nazvané Fotoateliér. Po dvou hodinách prohlídky jsme se vydali parkem na Pražský hrad. Nakoukli jsme do chrámu sv. Víta, prohlédli si nádvoří. Pak už jsme rychle spěchali, abychom stihli střídání hradních stráží. Malou Stranou jsme pak kráčeli ke Karlovu mostu, Prašné bráně až na Staroměstské náměstí. Ve dvě hodiny jsme se potěšili pohledem na Staroměstský orloj. Na Václavském náměstí jsme si udělali krátký rozchod, a pak metrem přejeli ke Kongresovému centru. Odtud jsme si ještě vyšlápli na Vyšehrad. Na Vyšehradském hřbitově jsme zavzpomínali na významné osobnosti naší vlasti. Unavení jsme se vraceli a těšili se na teplo autobusu.

 

Exkurze do Prahy

Další foto zde

V pátek 14. 10. vyráběli žáci druhé třídy v hodině pracovních činností podzimní dekoraci. Využili různé přírodniny - listy, kaštany, slaměnky, žaludy, šípky a jeřabiny, které našli v přírodě. Práce se jim dařila a na konci hodiny jsme měli pěknou výstavku podzimních věnečků.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na přednášku fyzioterapeutky M. Vojtkové na téma

                                    „Správné držení těla u dětí“

(důležitost správného držení těla, léčba vadného držení těla, pravidla pro správné sezení a stání, praktické ukázky cviků).

Přednáška se bude konat v pondělí 24. 10. 2016 od 16.00 do 16.45 hodin v učebně 7. třídy ZŠ Hany Benešové Bory.

Doporučujeme pro rodiče dětí z mateřské školy a žáků 1. – 3. třídy.

Těšíme se na shledání s Vámi.


 

1.třída

V pátek 7.10. navštívila 1. třída místní knihovnu. Paní Křížová ve spolupráci s praktikantkou Katkou si pro žáky nachystaly čtenou ukázku. Ihned poté dostali žáci černobílý obrázek, který měli za úkol vybarvit. Ke konci hodiny zůstalo pro žáky i trochu prostoru, aby si pohráli a pak už jsme spěchali na oběd.     tř.uč. M.Chalupa

2.třída

Ve čtvrtek 6. 10. jsme navštívili knihovnu, kde si pro nás paní Křížová připravila další knihovnickou lekci. Tentokrát na téma ilustrátor. Děti se dozvěděly, kdo to ilustrátor je a co dělá. Seznámily se s našimi nejznámějšími ilustrátory a prohlédly si jejich ilustrace. Pak nám paní Křížová četla veselou pohádku o knihovně. Na závěr jsme se dozvěděli o čtenářské soutěži, která nyní probíhá v knihovně, a rozhodli jsme se, že se do ní zapojíme.                       tř. uč. P. Němcová

3.třída

V pondělí 3.10. šly děti ze třetí třídy opět do naší borské knihovny. Paní Křížová společně s praktikantkou Katkou ukázaly dětem knihy různých autorů a ilustrátorů. Děti vyluštily zajímavý kvíz a poté si mohli chvilku pohrát s novými společenskými hrami. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na příště.        tř.uč. J.Benešová

4.třída

Ve čtvrtek 6.10. 2016 děti 4. třídy navštívily knihovnu v Borech, kde si s paní Křížovou povídaly o ilustraci. Zopakovaly si ilustrátory, které znaly ze školy a mnoho nových ilustrátorů poznaly. Mnoho knih se jim zalíbilo a určitě se do knihovny rádi vrátí, aby si je vypůjčily. Moc děkujeme za čas. který nám knihovna věnovala a těšíme se na další lekci.   tř.uč. L.Kučerová

5.třída

V rámci výuky literární výchovy žáci 5.ročníku navštívili obecní knihovnu. Zde se pro ně knihovnice p.Křížová a studentka pedagogické fakulty K.Prokopová připravily práci s encyklopediemi. Žáci se dozvěděli, ve kterých regálech se nachází naučná literatura pro děti a dospělé a kterým oborům je věnována. Dále si ve dvojicích vyzkoušeli prakticky najít odpovědi na otázky, které měli zadané na lístečku. Pro některé žáky to byl docela problém. Ukázalo se, že je potřeba při pozvání různých rekordů. Práce s encyklopediemi všechny bavila, ale škoda, že bylo málo času. Těšíme se, že si podobnou hodinu ještě někdy zopakujeme. p.uč. L.Olivová

foto zde