Ve středu 8. dubna 2017 se ve Velkém Meziříčí konalo okrskové kolo soutěže ve šplhu. Naši školu reprezentovali Rozmarínová Eliška a Král Stanislav z 1. třídy, Hedvábná Sabina a Drápela Lukáš ze 2. třídy, Klimeš Jan ze 3. třídy, Požárová Miriam a Homola Martin ze 4. třídy a Králová Helena a Kotačka Jiří z 5. třídy.

Z našich žáků si nejlépe vedli Král Stanislav (2. místo) a Rozmarínová Eliška (3. místo). Ti nás také budou reprezentovat na okresním kole ve Žďáru nad Sázavou.

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým sportovním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

Zápis do 1. třídy se bude podle nové vyhlášky konat asi v polovině dubna /bližší termín bude upřesněn/.

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme do našich miniškoliček:

 Pozvánku připravila Michaela Požárová, 9. ročník

V lednu a únoru se naši žáci zúčastnili okresních kol vědomostních olympiád.

17. ledna 2017 se Gabriela Homolová z 8. třídy zúčasnila okresního kola dějepisné olympiády. Ze 44 soutěžících obsadila 22. místo.

1. února 2017 nás Marie Coufalová z 9. třídy reprezentovala na okresním kole olympiády z českého jazyka. Z 30 soutěžících obsadila 10. místo.

Matematická olympiáda 5. a 9. tříd se konala 24. 1. 2017. Z 9. třídy se zúčastnila Anna Novotná. Zařadila se mezi úspěšné řešitele, skončila na 26. místě z 47 zúčastněných žáků.

Z 5. třídy se matematické olympiády zúčastnili Ondřej Zezula a Natálie Kadlecová.

Všem jmenovaným žákům blahopřejeme k dosaženým výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

V pondělí 6. února 2017 jsme uspořádali v zrcadlovém sále naší školy soutěž v recitaci básní a próz od českých i zahraničních autorů. Letošního klání se zúčastnilo celkem 35 žáků z 1. až 9. ročníku. Přišli nás podpořit spolužáci, sourozenci, rodiče i prarodiče. V příjemné atmosféře a za velkého potlesku diváků všichni soutěžící zvládli recitaci na výbornou.