Ve čtvrtek 1. září 2016 zahájíme nový školní rok.

Žáci 2. - 9. třídy se sejdou v 7.40 hodin ve svých třídách. Školní rok zahájí spolu se svými třídními učiteli. Předpokládaný konec je v 9,20 hodin.

Žáci 1. třídy a jejich rodiče se sejdou také v 7.40 hodin v učebně 1. třídy. Ve škole je přivítá ředitel školy, starosta obce a třídní učitel.

Obědy pro žáky ve školní jídelně se vaří od 2. září. Přihlášky na obědy obdrží rodiče nových prvňáčků na společném zahájení, žáci 2. - 9. třídy nahlásí zájem o obědy 1. září třídním učitelům

V posledním týdnu školního roku vyšly děti z první a druhé třídy do okolí Borů na krátký výšlap. Nejprve si na školním pozemku opekly špekáčky, posilnily se, a pak už nás čekala cesta ke studánkám TEREZKA  a RUSALKA. Počasí bylo pěkné, viděli jsme naši školu z dálky, užili jsme si příjemné chvilky.

foto zde

Ve úterý 28. června 2016 se žáci 9. třídy rozloučili v zasedací místnosti obecního úřadu se základní školou.Této slavnostní akce se kromě vycházejících žáků zúčastnili také rodiče, prarodiče, ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka, třídní učitelka Marta Aubusová a za sbor pro občanské záležitosti Ludmila Zikmundová. Starosta obce předal ve svém projevu žákům několik cenných rad do života. Ředitel školy připravil prezentaci, ve které promítal vážné i úsměvné fotografie z uplynulých devíti let, zavzpomínal na různé školní akce i na úspěchy vycházejících žáků. Nakonec se slova ujala třídní učitelka, která ocenila především práci na projektech a tvůrčí přístup k organizaci různých akcí vycházejících žáků.  Poté již žáci jeden po druhém převzali osvědčení o výsledcích závěrečných zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy.

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů v další životní etapě.