1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník 

5. ročník

6. ročník

Žáci 7. - 9. ročníku se přihlásí do google učebny. Informace a kódy k zapsání do jednotlivých předmětů byly zaslány na mail rodičů.

 

Vážení rodiče,

zde jsou zveřejněny informace k realizaci docházky žáků I. stupně od 25. května 2020 na základě pokynů MŠMT.

 

Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách musí zákonný zástupce vyjádřit vyplněním přihlášky v příloze a jejím zasláním do školy do 18. května 2020.

 

Další informace doplněné na základě dotazů nebo nových skutečností:

  • Online výuka bude pro nepřihlášené žáky pokračovat i po otevření školy
  • Odpolední aktivity budou pro žáky končit nejpozději v 15.15 hodin (podle konce provozu školní družiny)
  • Dojíždějící žáci mohou odpoledních aktivit využít k případnému čekání na autobus (uveďte v poznámkách v přihlášce)
  • Pokud nebude žák přihlášen ke vzdělávacím aktivitám, nemusí odhlašovat obědy ve školní jídelně, jsou automaticky stále odhlášené.  Rodiče přihlášených dětí uvedou zájem o obědy přímo v přihlášce (v případě absence si budou potom již přihlášení žáci muset oběd odhlásit).

Vážení rodiče,

na základě aktualizovanéno plánu uvolňování epidemiologických opatření ve školách je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáka 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Zde jsou ke stažení podrobné informace, metodický pokyn MŠMT a čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nemůže být žák do školy vpuštěn.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 odpovědí na zaslaný mail.

Oznámení o zápisu do MŠ

Dokumenty k vyplnění

Další informace