Ve čtvrtek 19.12. těsně před vánočními prázdninami se žáci 4. a 5. ročníku společně se svými třídními učiteli vydali do brněnského divadla "Radost". Kvůli velké marodnosti jsme doplnili stav žáků žáky druhého stupně. Vyrazili jsme na Poláčkovo "Bylo nás pět" v úpravě výše uvedeného divadla. I když představení nepatřilo k nejkratším, díky svému spádu a akci uběhlo velice rychle. Dokonce i někteří diváci měli možnost stát se chvíli jeho součástí a stanout tak na prknech, která znamenají svět:-). Cesta domů byla klidná.

27.12. proběhl jako již tradičně vánoční turnaj ve florbalu. Účastnit se ho mohli pouze žáci naší školy a to od třetí do deváté třídy - včetně. Přihlásilo se a dorazilo celkem 5 družstev, z nichž jedno bylo dívčí. Hrálo se systémem každý s každým. Hrací doba byla stanovena na jednou 10´ hrubého času. Protože vše probíhalo bez komplikací, celá 5 členná tabulka se odehrála dvakrát a podle počtu získaných bodů obsadila družstva odpovídající umístění. Velké poděkování patří Tomáši Z. (9. tř.), který se kvůli doléčení zranění nemohl vlastního zápolení zúčastnit, ale přijel a pomohl při soudcování většiny zápasů. Každý hráč obdržel některou z cen a bylo myšleno i na nejlepšího střelce, jímž se stal Petr J. (8. tř.).

Vánoční turnaj - florbal
Vánoční turnaj - florbal
Vánoční turnaj - florbal

V pátek 20. prosince jsme se již všichni těšili na nadcházející Vánoce. Den jsme si užívali při vánočních radovánkách. Nejprve společně při aktivitách, které si pro ostatní připravil žákovský parlament. V tělocvičně jsme si vyzkoušeli šikovnost při házení vánočními brumbambulemi, skládání obrázků a sbírání vloček. V dalších třídách jsme vyráběli přáníčka, zdobili perníčky, lili vosk, hádali předměty z vánočního pytlíčku a zpívali karaoke. Tanečnice z tanečního kroužku nám v tělocvičně předvedly, co už se naučily. Muzikanti zahráli na klávesy a flétničky vánoční písničky. Na závěr nás páťáci a sedmáci potěšili koledami, které jsme si s nimi společně zazpívali. Ve třídách si pak každý po svém udělal takové malé Vánoce.

Vánoční radovánky 2019

Foto zde

Čtení pohádek (9. a 1. třída)

V době všech možných technologií občas zapomínáme, jak krásné to bylo, když nám jako dětem někdo četl pohádky. Když jsme se mohli jen tak položit na polštář a nasávat kouzelnou atmosféru příběhů a pohádek. Proto jsme uvítali, když nám žáci deváté třídy po tři čtvrtky chodili předčítat pohádky s vánoční tematikou. Pohádky to byly opravdu krásné a něžné.  Prvňáčci je se zaujetím poslouchali a těšili se na pokračování.  Mohlo by se zdát, že je to jen obyčejné „čtení“, ale v dětech probouzí představivost, emoce, rozvíjí slovní zásobu, podporuje myšlenkové a psychické zdraví, formuje čtecí návyky, a to se domnívám, je v dnešní uspěchané době potřeba podporovat.  Velké díky patří žákům deváté třídy, kteří četli procítěně a se zaujetím.                                                                    P. Němcová

Ve středu 18. prosince děti ze druhé třídy vyrazily do okolí Borů ke krmelci. Na podzim jsme sbírali kaštany, které jsme odnesli do lesa. I když nebyl sníh, přesto jsme si zimní výšlap užili.                              p. uč. J.Benešová

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.