Ve středu 12.6. 2019 absolvovali žáci 3. ročníku preventivní program týkající se dětských úrazů. Vše proběhlo v ZR na ZŠ Palachova. Žáci se na šesti stanovištích seznámili s problematikou úrazů vůbec. Vyzkoušeli si první pomoc formou obvazování, ujasnili si důležitá čísla a prošli se po chodbě v "opileckých" brýlích. Na, pro žáky nejzajímavějším, stanovišti s profesionálními hasiči se seznámili s vybavením, které používají při zásazích.    p. uč. M. Chalupa

Konec školního roku se nezadržitelně blíží, děti se těší na prázdniny a nejraději by trávily celé dny venku. A proč ne? Proč nevyměnit lavice za školní hřiště nebo přírodu a učit se na čerstvém vzduchu? Žáčci druhé třídy to vyzkoušeli a byli jsme všichni příjemně překvapeni, jak nás to baví. Prožíváme dny, které bychom mohli označit jako „Dny bez učebnic“. Využíváme nejrůznější pomůcky, hrajeme didaktické hry apod. Dalším dětským projektem bylo vytvořit ve skupinách plakát jako upoutávku na pohádku. Děti dostaly obrázkové osnovy, texty apod. a jejich tvořivá a kooperativní činnost mohla začít. Strávili nad výsledkem celý den, ale stálo to za to. V závěru každá skupina zpaměti odvyprávěla vždy celou pohádku. Učily se vlastně různým dovednostem, jako spolupracovat, umět vyjádřit názor a zároveň přijmout názor jiný, vystupovat před kolektivem, mluvit plynule a zpaměti a mnoho dalšího. Tyto plakáty již nyní zútulňují naši školní knihovnu.

Naše heslo je: „Učení, nesmí být mučení“. p. uč. Weinhöferová

Všechny ostatní fotografie najdete ve fotogalerii

 

Dne 13. 6. 2019 si 9. třída připravila pro 1. třídu "Železného mužíčka" - 0. kategorii a pro děti z mateřské školy " Olympiádu".

Naši prvňáci soutěžili ve 4 disciplínách - šplh, hod kriketovým míčkem, běh 50 metrů a skok daleký. Ti nejmenší soutěžící měli pouze tři disciplíny - běh 40 metrů, skok z místa a hod tenisovým míčkem. Soutěžící byli rozděleni do skupinek označených třemi barvami - červení, žlutí a modří. Všichni jsme si den užili. Vítězové získali medaile, které pro ně z hlíny vypálili žáci 7. třídy s p. uč. Aubusovou, a ceny od Českého olympijského výboru, Alpy Velké Meziříčí a firmy Vezeko Velké Meziříčí.

 

Na přípravě článku se podílely žákyně 9. třídy Natálie Sobotková a Zdeňka Březková

 

V letošním školním roce se žáci páté až deváté třídy zúčastnili výtvarné soutěže s názvem "We love maps". Naše obrázky sice nebyly vybrány pro cestu do Tokia, ale i tak se dětem moc povedly. Na jejich nápadité práce s mapovou tematikou se můžete podívat ve fotogalerii.

 

p. uč. Musilová, Aubusová

11.června pozvala paní Křížová naše prvňáčky opět do místní knihovny. Tentokrát jsme společně přivítali KRÁLE ABECEDNÍKA, který pasoval děti na čtenáře. Dostali jsme pěkný dárek, knížku a možnost přihlásit se jako praví čtenáři do knihovny v Borech.                                                p. uč. J. Benešová

1.třída - pasování na čtenáře
1.třída - pasování na čtenáře
1.třída - pasování na čtenáře