Z důvodu mimořádných opatření se ruší v neděli 15. března taneční kurzy.

Zde je ke stažení soubor s aktuálními informacemi školy k 12. 3. 2020 a Doporučený postup při podávání žádosti o ošetřovné (ČSSZ).

 

Vážení rodiče,

dne 11. 3. 2020 proběhla mimořádná schůzka Rady obce, na níž se řešil provoz mateřské školy v období, kdy je základní škola uzavřena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Výsledek jednání:

  1. Rada obce si uvědomuje závažnost situace a nechce podcenit preventivní opatření doporučená Ministerstvem školství. Zároveň však reflektuje obtížnost situace pro rodiče, kteří mají děti pouze v MŠ. Ti za současné situace nemají možnost požádat o ošetřovné. To by bylo možné pouze v případě uzavření MŠ ministerstvem školství nebo zdravotnictví, podobně jako je tomu u základních škol.
  2. Rada obce proto vyčká s rozhodnutím uzavřít mateřskou školu podle dalšího vývoje situace s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice. V případě zhoršení vývoje bude rozhodnuto o přerušení provozu MŠ, pokud k tomu nepřistoupí celoplošně nadřazené orgány.
  3. Rada obce zároveň pověřuje vedení mateřské školy k telefonickému kontaktování všech rodičů dne 12.3. Rodičům bude doporučeno, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost docházky. Zároveň budou upozorněni na reálnou možnost bezprostředního přerušení provozu MŠ v závislosti na vývoji situace.

Vedení školy a obce

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo s účinností od středy 11. března 2020 Mimořádné opatření, na jehož základě dochází k uzavření základních škol (více viz příloha).

Počínaje dnem 11. 3. až do odvolání bude uzavřena základní škola a školní družina, školní jídelna nebude poskytovat obědy žákům. Obědy není nutné odhlašovat, bude provedeno automaticky.

O provozu mateřské školy bude rozhodnuto na mimořádném jednání Rady obce dne 11.3. V případě přerušení provozu mateřské školy nebude školní jídelna vařit pro cizí strávníky.

V pondělí 16. 3. bude rozhodnuto o způsobu, jakým budou žákům zasílány úkoly po dobu trvání mimořádného opatření. Budeme Vás informovat e-mailem a na webu školy.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme vystavovat od pondělí 16. 3.  Formulář (viz příloha) Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali web školy, kde se budou nacházet aktuální informace k dané situaci.

Mimořádné opatření platí až do odvolání. Další informace najdete v přílohách.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Vedení školy