Předvánoční návštěva knihovny

V úterý 17. 12. zavítali prvňáčci do knihovny v Borech. Paní Křížová jim ukázala zajímavé dětské knihy a přečetla několik pohádek. Děti si prohlédly ilustrace a snažily se odpovídat na otázky, které jim paní knihovnice pokládala. Nejvíce nadšení vzbudila kniha Malý princ, ve které se pomocí mobilní aplikace pohybovaly ilustrace. Na závěr překvapily děti paní Křížovou přednesem básničky s vánoční tematikou a zpěvem koledy Štědrý večer nastal. Děkujeme za příjemně strávený čas v knihovně.            Tř.uč. P. Němcová   

1.třída - knihovna
1.třída - knihovna
1.třída - knihovna

V minulé hodině dílen tvořivosti si mohli žáci devátého ročníku vyzkoušet něco netradičního – měření fyziologických funkcí pomocí čidel Neulog, které nám zapůjčilo Gymnázium Žďár nad Sázavou. Změřili jsme si krevní tlak a tep, výdechový objem, sílu stisku a intenzitu našeho hlasu.

 Na tuto hodinu jsme navázali 17. prosince, kdy jsme společně ještě s osmou třídou Gymnázium ve Žďáře navštívili. Nejdříve jsme absolvovali poutavé seznámení s obyvateli místních terárii. Poté jsme se přesunuli do badatelského centra, kde jsme se seznámili s využitím spektrometru a termokamery a prohlédli jsme si i některé preparáty pod speciálním mikroskopem a stereolupou.

Naši návštěvu zde jsme završili zhlédnutím anglického představení The Snow White and The seven suspects, které si připravili studenti třetích ročníků pod vedením paní profesorky Kondýskové. Celý příběh byl zpracován poutavou formou a důkladně prověřil naše znalosti angličtiny.

Kulturní i vědecká část dopoledne pro nás všechny byla velkým přínosem.

Věra Musilová, Marta Aubusová

Zasedání školské rady dne 5.12.2019

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra

 

Omluveni: Marie Pekárková

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se žáci 3. třídy zúčastnili v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borech besedy s paní starostkou Ing. Lucií Dostálovou a kronikářem panem Pavlem Křížem.

Paní starostka je seznámila se znakem a praporem obce, závěsným odznakem starosty a jeho užíváním a nejstarší kronikou obce.

Slovo si poté vzal pan Kříž, který žákům představil práci kronikáře. Žáci se dozvěděli, jak se kronika psala dříve a jak je psána dnes. Co vše musí záznam v kronice obsahovat a v neposlední řadě si žáci mohli prakticky vyzkoušet, jak v kronice vyhledávat.

Paní Blanka Křížová nám v knihovně ukázala, v jaké části najdeme knihy týkající se obce Bory a okolí. Zapůjčila či věnovala nám knihy, s kterými pracujeme dále v hodinách.

Už teď se zvídaví třeťáci těší na další setkání s panem Křížem, který jim o tajích kroniky poví více v páté třídě, kdy je čeká beseda s kronikářem.

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat paní starostce Lucii Dostálové, panu Pavlu Křížovi a paní Blance Křížové za jejich čas, který nám věnovali, a především za mnoho zajímavých a poutavých informací, které jsme se dozvěděli.

Žáci 3. třídy, p.u. Martina Weinhӧferová a p.u. Jitka Kobylková

Některé třídy napříč prvním a druhým stupněm se v říjnu zapojily do 10. mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letošní téma bylo List za listem, baví mě číst. Tento projekt měl posílit pozitivní vztah dětí ke čtení a ke knihám všeobecně, a navíc nabízel zajímavou spolupráci s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Do projektu se přihlásilo 1163 škol. Děti si navzájem přeposlaly ručně vyrobené záložky do knihy.  Děti chválíme za jejich zájem a pečlivost.

Za zúčastněné třídy M. Weinhӧferová

 

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.