V pondělí 2. září 2019 zahájíme nový školní rok.

Žáci 2. - 9. ročníku se sejdou v 7.40 hodin ve svých třídách. Školní rok zahájí spolu s třídními učiteli. Předpokládaný konec je po 2. vyučovací hodině (v 9.20 hodin).

Žáci 1. třídy a jejich rodiče se sejdou také v 7.40 hodin v učebně 1. třídy. Ve škole je přivítá ředitel školy, starostka obce a třídní učitelka.

Obědy pro žáky ve školní jídelně se vaří od úterý 3. září 2019. Přihlášky na obědy obdrží rodiče nových prvňáčků na společném zahájení.

Přihlášky do školní družiny rozdají žákům třídní učitelé v první školní den - 2. září.

 

V pondělí 2. 9. 2019 je třeba přihlásit docházku dětí na stravování. Žádáme rodiče, aby si ověřili správnost platebních údajů. U všech strávníků dochází ke změně platební částky! V případě nově docházejících dětí si rodiče přijdou  vyplnit přihlášku na stravování. Obědy se pro žáky vaří ve školní jídelně od úterý 3. 9. 2019.

Placení stravného je pravidelně 1. středu v daném měsíci od 6.30 do 15.00 hod.

Olga Padalíková, vedoucí ŠJ

 

 

Ve středu 26. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti Obce Bory slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku s naší školou. Slova se ujala starostka obce Ing. Lucie Dostálová, ředitel školy Mgr. František Eliáš a třídní učitelka Mgr. Věra Musilová. Za přítomnosti rodičů, učitelů a dalších hostů obdrželi dnes již bývalí deváťáci osvědčení s výsledky "Malých maturit" a zvoneček na rozloučenou a podepsali se do pamětní knihy.

Přejeme našim mladým absolventům úspěšný start do další životní etapy.

2. část fotogalerie zde

Na školní zahradě se prázdninách můžeme potkat na jednom z následujících termínů:

12. července 2019 (p.uč. Zikmundová, Křížová, Jurková)

26. července 2019 (p.uč. Aubusová, Musilová, Němcová, Jurková)

9. srpna 2019 (p.uč. Weinhöferová, Chalupa, Havelková, Jurková)

23. srpna 2019 (p.uč. Malášková, Benešová, Jurková)

Sraz v 7.30 hodin u školy, ukončení v 9.30 hodin.

S sebou motyčku (žáci z Borů), vhodný oděv, rukavice, pití, sáček na případné výpěstky