Sběr papíru byl ve škole pozastaven. Firmy, které od nás papír vykupovaly, nemají odbyt. Další sběr papíru by mohl být pro školu ztrátový. Nadále lze využít kontejnery u Obecního úřadu.

Děkujeme za dosavadní spolupráci při sběru.

 

 

Tým chlapců z 9. třídy sestrojil robota Ervíska, který zvítězil na krajské přehlídce v robotice v kategorii dálkově ovládaný robot.
 
 

V letošním školním roce jsme ve škole rozšířili nabídku volitelných předmětů pro 1. pololetí o robotiku. Navštěvovali ji všichni chlapci 9. ročníku. Díky projektu „Šablony II“ jsme mohli zakoupit dvě programovatelné stavebnice Lego Mindstorms education EV3 a zapojit do výuky odborníka Ing.  Pavla Zmeškala, bývalého žáka naší školy.

V týdnu od 17. do 22. února 2020 hostila naše škola čtyři stážistky z různých zemí světa. Z největší dálky, až z Indonésie, přiletěla Maria. Nejmladší ze studentek byla Olha z Ukrajiny, která si svým přátelským přístupem získala nejvíce sympatií u dětí. Další ze studentek Nutsa přiletěla z Gruzie a poslední Rubina z Arménie.

   

Fotografie a videa z výuky češtiny - 7. ročník zde

Ve středu 19. února 2020 se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo olympiády z anglického jazyka v kategorii I.A (pro žáky VI. a VII.  tříd) a II.A (pro žáky VIII. a IX. tříd).

V kategorii I.A postoupil ze školního kola žák VII. třídy Daniel Láznička. Podařilo se mu zabojovat a obsadit krásné 4. místo. V kategorii II.A postoupila žákyně IX. třídy Alena Smejkalová, obsadila 21. místo.

Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně dalších úspěchů při studiu angličtiny.

V týdnu od 17. 2. do 21. 2. bude na naší škole  probíhat projekt Edison.
Tento projekt v České republice funguje již 8 let. Jedná se o mezinárodní projekt, během kterého působí ve škole zahraniční studenti. Prostřednictvím přednášek, diskuzí a interaktivních her seznamují žáky s jejich zeměmi a kulturami. Hlavním motivem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace českých žáků ke studiu cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že celý projekt probíhá v angličtině a klade důraz na jeho interaktivitu (diskuze, hry), slouží rovněž pro zlepšení komunikačních schopností žáků v anglickém jazyce.
V naší škole budou působit studentky z Ukrajiny, Arménie, Gruzie a Indonésie. Tato skupina působí v České republice již od druhé poloviny ledna, naše škola je jejich čtvrtá v pořadí.
Žáci od 5. do 9. třídy mají do rozvrhu od pondělí do středy začleněny dvouhodinové anglické bloky s mluvčími, žáci 3. a 4. třídy jednohodinové bloky. Ve čtvrtek dopoledne budou žáci pracovat na společném projektu, v pátek ráno budou probíhat prezentace. V ostatních hodinách probíhá výuka dle rozvrhu.