Žáci naší školy se zapojili do III. ročníku akce „Jsem laskavec“, která byla směřována na 13. listopad, kdy se slaví Světový den laskavosti. Jejich úkolem bylo vymyslet si nějaký laskavý čin a uskutečnit ho v době od 1. do 13. listopadu. Do letošního ročníku se přihlásilo 628 týmů a z toho 6 týmů bylo z naší školy. Každý tým měl jiný, ale přesto zajímavý nápad. Doufáme, že děti budou v tomto pokračovat a konat laskavé činy po celý rok.

Fotogalerie z tvoření v VIII. třídě:

Fotogalerie z akcí I., V. a VII. třídy:

V pátek 15.11. se naši hoši (Tomáš Z., Tomáš T., David K., Filip B., Ondřej Z., Ondřej K., Matyáš P., Saša, David H. a Petr J.) zúčastnili okrskového kola ve florbale ve Velkém Meziříčí. Hrálo se ve dvou pětičlenných skupinách - každý s každým. První dva ve skupině hráli křížkem semifinále, z nichž vítězové automaticky postoupili do okresního kola. Družstva, která v semifinále prohrála se utkala o třetí místo (možná postupové). Naši kluci hráli obdivuhodně, neprohráli ani jeden zápas a se skórem 16:4 jasně postoupili. Hoši děkujeme. kiss

Připomenutí 30. výročí sametové revoluce proběhlo i na naší základní škole. V pátek 15. listopadu se žáci páté až deváté třídy formou projektového dne blíže seznámili s událostmi spjatými se 17. listopadem roku 1989 - Dnem boje za svobodu a demokracii, který je zároveň i Mezinárodním dnem studentstva.

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých museli spolupracovat na jednotlivých úkolech tak, aby zvládli získat indicie vedoucí k vyluštění klíčového slova. V jazykové učebně žáci zhlédli video s písní Modlitba pro Martu, kterou zpívala Marta Kubišová v roce 1989 na Václavském náměstí.  Zde žáci museli doplnit do textu písně vynechaná slova a poté sestavit z rozstříhaných částí fotografii Václava Havla. Dále si žáci zkusili nacvičit část spartakiády, kterou pak předvedli před komisí a ostatními spolužáky. V deváté třídě na děti čekal obtížný úkol, jehož cílem bylo vymyslet vlastní báseň, která musela být propašována ze třídy k předem stanovené osobě.  Na tomto stanovišti žáci blíže poznali pojmy cenzura a samizdatová literatura. V šesté třídě byl připraven obchod, ve kterém museli sestavit rodinný nákup dle ceníku zboží z roku 1989. Dále museli vypočítat, za jak dlouho si v tehdejší době lidé vydělali 100 Kčs a zjišťovat pomocí tabletů, kdo byl Klement Gottwald a jaké ohlasy vyvolalo otištění jeho portrétu na tehdejší stokorunu.

Všem skupinám se nakonec podařilo vyluštit díky získaným indiciím klíčové slovo, a tak každý získal malou odměnu. Na závěr se všichni sešli v učebně fyziky, kde byla žákům promítnuta část filmu Rebelové. Velké poděkování patří žákům devátého ročníku, kteří se na organizaci tohoto projektu podíleli. 

Dita Malášková

 

Děti z druhé třídy upekly v pracovních činnostech sladké MARTINSKÉ ROHLÍČKY. Ve slohu si zopakovaly postup práce a vše si pečlivě zaznamenaly do svých sešitů. Rohlíčky jsme samozřejmě ochutnali, byly vynikající.

Martinské rohlíčky 2.třída
Martinské rohlíčky 2.třída
Martinské rohlíčky 2.třída

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.