Poslední den před jarními prázdninami, v pátek 1. března 2019, nás ve škole navštívil pan Vladislav Zezula s fyzikálně-přírodopisně-preventivním programem „Mám chytré tělo.“ Hlavní myšlenkou pořadu pro žáky bylo, jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, kdo nám pomůže splnit naše přání, samozřejmě reálná. Hlavní roli hrály velké pohyblivé mechanické pomůcky, které představovaly srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, ledviny, krevní oběh, kosti a svaly, všechny propojené v jeden fungující celek. Do programu byli zapojeni také sami žáci, kteří tyto modely ovládali. Pan Zezula nám ukázal, jak naše tělo funguje, když je v pohodě, jak reaguje, když je ve stresu. Ukázal žákům, jak se stresem bojovat a jak si s tělem umět pracovat. Všichni jsme si z programu odnesli tři cenné poznatky: všechno je změna, všichni jsme stejní a mám chytré tělo.

Poděkování patří panu Zezulovi za zajímavý a poučný program a dále SRPDŠ, které program uhradilo ze svého rozpočtu.

 

Jménem SRPDŠ a vedení školy děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a za příspěvky do tomboly. Děkujeme také všem sponzorům.

Seznam sponzorů ke stažení:

Ve středu 20. února 2019 se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naše škola měla zastoupení ve všech třech kategoriích. Zdislava Ambrožová z 6. třídy obsadila v kategorii A 16. místo, Matyáš Požár ze 7. třídy v kategorii B 13. místo a Jakub Homola z 9. třídy 9. místo.

Všem jmenovaným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

V pondělí 25.2. navštívily děti z 1.třídy naše školčata. Viděli jsme společně pohádku "O jezinkách" v podání SRDÍČKOVÉ VÍLY.

Divadlo v MŠ - 1.třída
Divadlo v MŠ - 1.třída
Divadlo v MŠ - 1.třída

Informace o volném dni ke stažení