Po dobu uzavření školy jsou zrušeny také všechny soutěže, přehlídky a akce školy.

Z důvodu mimořádných opatření se ruší v neděli 15. března taneční kurzy.

Zde je ke stažení soubor s aktuálními informacemi školy k 12. 3. 2020 a Doporučený postup při podávání žádosti o ošetřovné (ČSSZ).

 

Vážení rodiče,

dne 11. 3. 2020 proběhla mimořádná schůzka Rady obce, na níž se řešil provoz mateřské školy v období, kdy je základní škola uzavřena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Výsledek jednání:

  1. Rada obce si uvědomuje závažnost situace a nechce podcenit preventivní opatření doporučená Ministerstvem školství. Zároveň však reflektuje obtížnost situace pro rodiče, kteří mají děti pouze v MŠ. Ti za současné situace nemají možnost požádat o ošetřovné. To by bylo možné pouze v případě uzavření MŠ ministerstvem školství nebo zdravotnictví, podobně jako je tomu u základních škol.
  2. Rada obce proto vyčká s rozhodnutím uzavřít mateřskou školu podle dalšího vývoje situace s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice. V případě zhoršení vývoje bude rozhodnuto o přerušení provozu MŠ, pokud k tomu nepřistoupí celoplošně nadřazené orgány.
  3. Rada obce zároveň pověřuje vedení mateřské školy k telefonickému kontaktování všech rodičů dne 12.3. Rodičům bude doporučeno, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost docházky. Zároveň budou upozorněni na reálnou možnost bezprostředního přerušení provozu MŠ v závislosti na vývoji situace.

Vedení školy a obce