Ve čtvrtek 17. 5. a v pátek 18. 5. 2018 proběhlo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Za účastníky o akci napsala žákyně 9. ročníku Markéta Jašková.

Ve čtvrtek 24.května proběhla pro žáky 1.,2. 4. a 5. třídy beseda na téma PRVNÍ POMOC. Žáci si osvěžili znalosti o důležitých telefonních číslech. Zopakovali si jednání při poskytnutí pomoci, zkusili si masáž srdce na figurině. Na závěr zkoušeli obvázat spolužákovi poraněnou část těla.

Ve středu 23. 5. se žáci 4. a 5. třídy vydali na výlet do našeho hlavního města. V pracovních činnostech si každý žák pomaloval barevné tričko, které si na výlet oblékl. Díky tomu byla naše výprava v davu turistů dobře rozpoznatelná a zároveň každému na tento den zůstala hezká památka.

Po příjezdu na vlakové nádraží jsme se metrem přesunuli k Valdštejnské zahradě, kde jsme začali náš prohlídkový okruh. Zde jsme měli možnost vidět kromě pěkně upravené zeleně i umělou jeskyni s krápníky. Pokračovali jsme směrem k areálu Pražského hradu. Obdivovali jsme tu celou řadu známých staveb, například Chrám sv. Víta. Po zhlédnutí výměny stráží jsme se vypravili směrem ke Karlovu mostu. Procházeli jsme Nerudovou ulicí, kde jsme si ukázali slavný dům U Dvou slunců, ve kterém spisovatel Jan Neruda bydlel. Z Karlova mostu jsme viděli Národní divadlo a pokračovali jsme směrem k Staroměstskému náměstí. Posledním důležitým bodem naší cesty bylo Václavské náměstí. Po krátkém odpočinku jsme již vyrazili na vlak.

Z výletu jsme si všichni odvezli spoustu zážitků i nových vědomostí. Po celý den nás doprovázelo krásné slunečné počasí a dobrá nálada.

 D. Malášková, L. Olivová, J. Benešová, D. Havelková

21.5. žáci 1.třídy prožili další projektový den. Celý den pracovali ve skupinách, řešili problémové úlohy, vyhledávali a zpracovávali informace o ptácích na jaře, přičemž rozvíjeli své komunikační dovednosti a naslouchali druhým. počítalo se, četlo, psalo i tvořilo. Ve třídě celý den panovala přátelská atmosféra.                              tř.uč. M.Weinhöferová

Ve středu 16. a ve čtvrek 17. května jsme ve Velkém Meziříčí odehráli závěrečné turnaje v miniházené. Ve starší kategorii Čipmánci a Kapři, v mladší Krokodýli a Štiky statečně bojovali s miniházenkáři z Velkého Meziříčí a Měřína. Všem hráčům patří velká pochvala za reprezentaci naší školy. Končili jsme unavení, ale spokokojení s odvedeným výkonem. Navíc ozdobeni lesknoucími se medailemi smile

Miniházená - květen 2018

Foto zde

   
   

Kalendář akcí  

Po mravenčí stezce
středa 19.09.2018
07:40
- 12:15 hod.
Poznávaci zájezd - Rakousko
středa 26.09.2018
00:00
- 00:00 hod.
Projekt Edugard na Balinách
středa 03.10.2018
00:00
- 00:00 hod.