Koncem měsíce ledna si děti z 1., 2. 4. a 5. třídy zopakovaly zásady první pomoci, které jim přišla osvěžit paní Filipová. Také si vyzkoušely obvázat ruku, nohu a na figuríně zahájit masáž srdce.

1. stupeň PRVNÍ POMOC
1. stupeň PRVNÍ POMOC
1. stupeň PRVNÍ POMOC

Jménem SRPDŠ a vedení školy děkujeme rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a za příspěvky do tomboly. Děkujeme také všem sponzorům.

Seznam sponzorů ke stažení:

V deváté třídě zrovna probíráme nelehké období druhé světové války. Když jsme si povídali o letecké bitvě o Británii, napadlo nás poprosit Matyáše z 8. třídy, aby nám o letadlech něco zajímavého pověděl. Matyáš nás všechny překvapil svými odbornými znalostmi nejen o letadlech, ale i o československých pilotech bojujících v zahraničí a o jednotlivých taženích na počátku války. A taky moc pěkným tričkem! Vše doplnil ukázkou knih, ze kterých své vědomosti čerpá a hlavně vlastními úvahami nad událostmi, které se snad už nikdy nebudou opakovat. V závěru vyzdvihl odvahu Čechoslováků v boji za svobodu. Jsme rádi, že se s námi Matyáš o své znalosti podělil.

Foto zde

Již tradičně každý rok touto dobou navštěvuje v hodině angličtiny devátá třída čtvrtou třídu. I letošní deváťáci si mohli vyzkoušet profesi učitele. Nejdříve je čtvrťáci přivítali písní Doctor. Pak si obě třídy zazpívaly jednu píseň společně a už se mohla rozjet hodina naplno. Ve dvojicích si žáci zopakovali orientaci ve městě, následovalo vysvětlení přítomného času průběhového od starších spolužáků. Poté se rozběhla konverzace na běžná témata. Na závěr si  všichni zahráli "bombu". Touto hrou si žáci  ještě zopakovali starší slovní zásobu. Deváťákům se hodina povedla a čtvrťákům se tato neobvyklá výuka moc líbila. 

Marta Aubusová