V úterý 17. února 2015 se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Vynikajícího úspěchu v kategorii C dosáhl žák 9. třídy Matěj Homola. Z 25 účastníků základních škol a víceletých gymnázií obsadil krásné druhé místo a postupuje do krajského kola.

V zeměpisné olympiádě si dále dobře vedla žákyně 6. třídy Gabriela Homolová, která v kategorii A obsadila 15. místo.

Okresního kola matematické olympiády kategorie Z9 se zúčastnila žákyně 9. třídy Natálie Bajerová. Obsadila 18. místo z 35 účastníků. V dějepisné olympiádě nás reprezentovali žáci 9. ročníku Markéta Mičková a Matěj Zedník, v olympiádě z českého jazyka Anna Pekárková, v matematické olympiádě kategorie Z5 Zdeňka Březková.

Všem jmenovaných žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 

     V úterý 16. 2. absolvovala čtvrtá třída v rámci přírodovědy teoretickou průpravu v oblasti „chodec a cyklista“. Cílem bylo dětem připomenout a upevnit si zásady správného chování chodce a cyklisty. Do školy za námi přijel pan Prudík, který pracuje jako lektor na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Děti se dozvěděly spoustu důležitých a zajímavých informací, které je třeba znát pro bezpečné počínání si v silničním provozu. Pro žáky měl nachystáno i několik krátkých videobloků, které se týkaly bezpečnosti chování chodců a cyklistů v provozu, ale i porušování pravidel a jejich následků.

     Druhé setkání se bude konat v dubnu a tentokrát již na Dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí, kde si žáci vyzkouší praktické úkoly v roli cyklistů a chodců.                                                                                    

                                                                                           tř. uč.  P. Němcová

     V pátek 13. 2. se žáci čtvrté třídy s velkou chutí pustili do přípravy jídel studené kuchyně, které si sami vybrali. Měli totiž pracovní činnosti a v nich se tomuto tématu právě věnujeme. Jejich úkolem bylo rozdělit se do skupinek, vybrat vhodný recept, nakoupit suroviny a pokrm připravit. Jak si můžete prohlédnout na fotografiích, povedlo se jim to na výbornou. Jídla byla nejen chutná, ale i velmi pěkně vypadala. Děti chválím také za to, jak vzorně po sobě umyly nádobí a uklidily celou cvičnou kuchyň.           tř. uč. P.Němcová

   

Děti z první třídy navštívily mateřskou školku v Borech a zde viděly pohádku O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU. S dětmi ze školky jsme si chvilku popovídali a pohráli, potom jsme se vypravili zpět do školy.

Naši prvňáčci navštívili v měsíci lednu poprvé knihovnu. Nejprve jsme se seznámili s prostředím a paní Křížová nám ukázala, kde najdeme jaké knihy. Také jsme si poslechli ukázku z večerníčku a poskládali jsme papírové čepice. Už se těšíme na další návštěvu.                  Benešová Jana

první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída
první knihovna 1.třída