NIDV jako příjemce dotace vzhledem k legislativním problémům v projektu pozastavil nyní uzavírání pracovních smluv s rodilými mluvčími. Nástup rodilých mluvčích do škol je posunut na začátek prosince.

Ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do projektu NIDV "Cizí jazyky pro život", jehož partnery jsou British Council Praha a Polyglot jazyková škola s. r. o.

V rámci projektu bude ve škole v pondělí a ve středu působit rodilý mluvčí. Plánujeme jeho zapojení v jedné hodině angličtiny týdně ve 4. - 9. ročníku. Dále zjišťujeme u žáků zájem o kroužek konverzace v anglickém jazyce v odpoledních hodinách.

 

V pondělí 20. října jely malé děti z první třídy do Vídně. Zde jsme navštívili mateřskou školu, kde jsme společně s dětmi z Vídně a Mostiště viděli poutavé loutkové představení pohádky  O ČERVENÉ KARKULCE a O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Po krátkém občerstvení a odpočinutí jsme se vydali do zahradnictví ROZMARÍNEK, kde nám paní Rozmarínová popovídala o některých bylinkách, ukázala nám celé zahradnictví a také ukázala různé budky pro ptáčky. Jednu jsme od paní Rozmarínové dostali, tu si dáme na okno třídy a v zimě budeme pozorovat ptáčky, kteří přiletí na připravené krmení.

Benešová Jana

Předseda: Mgr. Jana Benešová

Zapisovatel: Mgr. Věra Musilová

Členové: Božena Chalupová

Petr Viliš

Marie Pekárková

Vladimír Homola

Zasedání školské rady dne 6.10.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok      2013-2014
  2. Projednání      bodového systému na evidenci a hodnocení přípravy žáka